Kies voor werkzame klimaatoplossingen.

Teveel schijnoplossingen voor klimaatopgaven in de plannen van politieke partijen in gemeenteraden.

In bijgaand “stukje” uit een artikel van o.a. Natuur & Milieu Overijssel de haarfijne uitleg over schijnoplossingen die aangedragen worden. Als we sneller  zelfvoorzienend willen zijn dan vergt dat ook het eerlijke verhaal naar inwoners en dus ook meer opwek van duurzame wind- en zonne-energie op land. De RES afspraken (ambities en processen) die in regionaal verband met meerdere bestuurslagen zijn gemaakt blijven ook na de gemeenteraadsverkiezingen leidend.

“Het lokale klimaatbeleid lijkt ten prooi te vallen aan klimaatopportunisme met halve maatregelen die worden gepresenteerd als complete oplossingen. Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen vindt nauwelijks een goed inhoudelijk debat plaats over het lokale klimaatbeleid. Opvallend, want de actuele ontwikkelingen in Oost-Europa onderstrepen dat goed klimaatbeleid niet alleen belangrijk is voor het oplossen van het klimaatprobleem. Het is als land ook belangrijk om voor je energievoorziening meer op eigen benen te gaan staan.

Partijen claimen wel allerlei oplossingen, die vaak al in het klimaatakkoord zijn opgenomen en de revue zijn gepasseerd. Zo ontdekt de ene partij dat windenergie ‘ook op zee kan’. De ander schuift de opgave door naar na 2030 en presenteert kernenergie als oplossing. Dit klimaatopportunisme komt bij alle partijen voor. Sommige groene partijen geven aan dat ze alleen wind en zonne-energie op land willen als er ‘geen hinder voor de omgeving is’. Een onrealistisch perspectief. Dergelijk klimaatopportunisme sluit niet aan bij de verantwoordelijkheid die lokale overheden hebben genomen bij het opstellen van het klimaatakkoord en draait bovendien de kiezer een rad voor ogen.Het eerlijke verhaal is dat we óók regionale duurzame energie (wind én zon) op land hard nodig hebben

Wat door veel partijen gepresenteerd wordt als een reëel alternatief, is vaak een schijnoplossing. Zo is zon op dak geen alternatief voor zon en wind op land en is opwek op zee een fantastische mogelijkheid, maar wel eentje die al meegenomen is als landelijke oplossing voor 2030. Hier wordt al vol op ingezet door het Rijk. Kernenergie regelen we niet voor 2030 en zal daarna hoogstens een deeloplossing zijn. Kortom, deze opties dragen niet bij aan het behalen van de lokaal gestelde doelen. Het eerlijke verhaal is dat we óók regionale duurzame energie (wind én zon) op land hard nodig hebben om onze uitstoot van broeikasgassen met de helft terug te dringen. Anders behalen we onze doelen in 2030 niet” . Uit: De Stentor.nl 15 Mar 2022 13:29 Copyright 2022 DPG Media B.V. All Rights Reserved Auteur: Matthijs Nijboer, Anne Bolster en René Venendaal.

In vrijheid kiezen

De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal. Emotioneel door alle menselijke leed en feitelijk door de stijgende grondstoffen. De vele initiatieven in wijken, dorpen en steden om slachtoffers van deze oorlog op te vangen laat grote veerkracht zien. Tegelijkertijd hoop ik dat we diezelfde inzet blijven tonen aan hen die van verder komen.

En ondertussen: kunnen we hier in vrijheid kiezen voor een nieuwe gemeenteraad. Zij gaan de komende vier jaar zich inzetten voor uw en mijn lokale belangen. Ze zullen hard werken. Veel tijd inzetten voor u en mij en daarvoor een (beperkte) vergoeding ontvangen. Ze kiezen in vrijheid zonder dwang of druk voor dat wat ieder meent dat het beste is voor het dorp, de wijk, het buitengebied of de (grote) stad.

Stemmen in vrijheid. Je mening in vrijheid kunnen geven. Met respect voor de ander. Met een luisterend oor en met een invoelend vermogen zodat dialoog en debat gevoerd kunnen worden en je zo samen het beste compromis bereikt. Dat is in het belang van iedereen.

We zien in de wereld nu dat democratie niet vanzelfsprekend is. Door te stemmen en je in te zetten voor je omgeving kun je bijdragen aan het levend houden van wat gekoesterd moet worden.

Je kan tot en met morgen 16 maart 2100 uur je stem uitbrengen.  Suc66

 

 

“Boeren met toekomst”

Er is een goed rapport genaamd “Boeren met toekomst” in december 2021 uitgekomen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Het rapport is nu voorzien van een reactie van het Kabinet. De moeite waard om te lezen!

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur adviseerde over de vraag hoe de overheid kan bevorderen dat boeren met hun ondernemerschap een acceptabel inkomen kunnen realiseren binnen de grenzen die de leefomgeving aan hun bedrijf stelt.

Het Kabinet gaat positief op de adviezen in. Ik hoop dat de generieke ambitie om te komen tot een eerlijke prijs voor boeren eindelijk eens werkelijkheid gaat worden. Het is aan de leden van de Tweede Kamer om dat in wetgeving vast te leggen. Alle partijen bevestigen die noodzaak maar echte verbeteringen komen nog niet voor boeren tot stand.

Ja, en ook ik weet dat consumenten ook bereid moeten zijn een eerlijke totaal prijs te betalen voor de kwaliteitsproducten van eigen bodem. Een laag BTW tarief voor lokale producten (korte ketens) is dan ook voor mij een vanzelfsprekende eerste stap.  Nu alleen nog de daden!

Zie het rapport en de kabinetsreactie hierna:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/08/22068337bijlage-rli-advies-boeren-met-toekomst

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/08/kamerbrief-over-kabinetsreactie-rli-advies-boeren-met-toekomst

 

 

Hoogste tijd voor een “Zwolse” Universiteit

Er lopen inmiddels met vele partijen gesprekken over een soort dependance van de Universiteit Twente in Zwolle.  Dit wordt in alle zorgvuldigheid gedaan met behoud van wat er nu is. Want de UT is een parel in het Oosten.

Zwolle e.o. is de vierde economische regio van Nederland en daar past als aanvulling zeker een Universiteit bij al het goede wat er al bestaat  We moeten immers talenten behouden en aantrekken. Want kennis en innovatie maakt ondernemingen sterker en weerbaarder. We kennen een krachtig MKB, maar voor hen is de nabijheid van alle soorten onderwijs essentieel. Dat is belangrijk voor de werkgelegenheid en doorontwikkeling.

We hebben al uitmuntend MBO en HBO in IJsselland/Zwolle Een universiteit betekent dat studenten hier kunnen doorgroeien. Nu zien we jaarlijks een enorme braindrain van talentvolle jonge mensen die elders gaan studeren.  En daarnaast kunnen we dan nieuw talent trekken. Als je kijkt naar de bevolkingsomvang van de regio dan is het echt tijd voor een universiteit.

Het zou mij niet verbazen als in de loop van 2022 de gesprekken zorgen voor een formele eerste stap tot realisatie. Voor nu laat ik het los want bestuurlijke gesprekken moeten de tijd en gelegenheid hebben tot mooie resultaten te komen. Als D66 er steun ik natuurlijk deze ontwikkelingen van harte!

Zeg ja tegen windmolens! Stop met Russisch gas!

Overheden hebben zich door inkoop verbonden aan Gazprom, gasleverancier uit Rusland, en willen daar nu massaal niks meer mee van doen hebben. Het eerdere financiële voordeel laten ze graag vallen. Want Rusland moet gestraft worden voor haar ontoelaatbare inval in Oekraïne. Daar ben ik het van harte mee eens.

Maar dan? Je kunt het contract waarschijnlijk zonder boete opzeggen. En dan nog steeds moet er gas komen. Waar komt dat dan vandaan? Is er genoeg via andere wegen in te kopen met de zekerheid dat het regime in Rusland niet gesteund wordt? We zullen zelf iets moeten doen.We kunnen starten met minder gas gebruiken door huizen en kantoren beter te isoleren. En vervolgens minder gas gebruiken door slim energie op te wekken, bijvoorbeeld via warmtepompen.

We kunnen allemaal bijdragen door zelf of met anderen duurzame energie op te wekken in eigen land. Ja, dat vergt inzet, en bereidheid de lasten te dragen zoals het uitzicht op meer windmolens en meer zonnevelden.

Deze inzet moet, deze inzet kan, deze inzet maakt ons vrij van gas uit Rusland. De tijd van alleen maar praten is voorbij. Nederland kan dat. Dus stem bewust op 13,15 of 16 maart 2022 voor lokaal opgewekte duurzame energie. Kies voor vrijheid.

 

Klaar voor de tweede helft: aanvallen, verdedigen en scoren!

Vrijdag 27 augustus was de aftrap van het nieuwe Statenjaar. Een fijne start in de buitenlucht. Als fractie mochten we vele collega’s weer live ontmoeten. Op naar, aldus onze Commissaris van de Koning Andries Heidema: “de tweede helft”. Gaan de doelpunten komen? Als fractie scherpten wij onze ambities in augustus nog eens extra aan en komen vol energie uit de ‘kleedkamers’!

Ondersteuning fractie We gaan de wedstrijd in zonder Sander als onze fractiemedewerker. We missen hem, maar wensen hem veel succes met zijn nieuwe fulltime job. Gelukkig is Nanda Jansen onlangs aangesteld als opvolger. Binnenkort stelt ze zichzelf voor!

Vertrouwen Het CDA maakte vlak voor het zomerreces een bijzondere draai bij de RES-behandeling. Dat betekende voor de huidige coalitie een zomer vol overleg over de onderlinge (verstoorde) verhoudingen. Of dit vertrouwen werkelijk terugkomt/terug is? We gaan het zien. Wij blijven onze doelen en ambities volop uitdragen.

Tempo Nu landelijke partijen ‘om elkaar heen draaien’ en er nog steeds geen kabinet is, moeten we provinciaal niet nog verder vertragen. Wonen, klimaat, circulaire economie, natuur, landbouw, (fiets- en ov-) infrastructuur, maar ook vernieuwing op ‘meedoen’, ‘invloed’, ‘zeggenschap’ en ‘sociale verbanden’ in stad en op platteland doen ertoe.

We zien de noodzaak tot meer tempo. Het debacle bij de P-nota inspireert dit college en de coalitiepartijen hopelijk. Om eindelijk open te staan voor de plannen van D66 voor een duurzaam en inclusief Overijssel.

Kortom, we blijven aanvallen, verdedigen en scoren!

 

Nagenieten en vooruit kijken

Van 27 naar 24 naar uiteindelijk 23 zetels. Een mooie winst van 4. De 2e partij van het land. We laten CDA en PVV achter ons. Een prachtig resultaat! Iedereen die daaraan heeft bijgedragen door als vrijwilliger mee te doen in de campagne of door D66 te stemmen: hartelijk dank!
Ook in Overijssel zijn we sterker geworden: 1.6% van de stemmen meer dan in 2017 (landelijk gemiddeld 2.7%). We zijn in Zwolle en Deventer de grootste geworden! In gemeente Deventer t.o.v. heel veel steden horen we bij de top 10 van de grootste groei: 4.3% met 19% van alle stemmers. (Zwolle 3.8% groei en Enschede verrassend slechts 0.1% groei). Overigens in veel andere gemeente ook goede groei gezien en een enkele plek gelijk of licht verlies. Op totaal niveau voor de 2e Kamer blijft het prachtig.
Ik heb genoten van de campagne. Een voorkeurszetel zit er niet in maar de campagnetijd en de Diskoers door Overijssel was geweldig. De steun van iedereen uniek. Onze vereniging is sterk. Een prachtige basis voor volgend jaar  (gemeentelijke verkiezingen) en het jaar erop weer provinciale staten verkiezingen. De vele nieuwe leden in Overijssel van harte welkom bij de meest progressieve liberale partij van Nederland.
Nu is het aan Sigrid en Rob om het meest progressieve kabinet mee samen te stellen. Ik ga even rustig afwachten en niet vanaf de zijlijn van alles roepen. Het enige: ga dit jaar nog merkbaar stappen zetten!

7 dagen Overijssel fietsend verbinden

Zo, dat waren 7 intense Diskoers dagen door Overijssel.

Ik heb me de blaren gefietst, genoten van alle (spontane) momenten, gebibberd in de kou, intens genoten van koffies onderweg en zeer genoten van de warme douch avonds op een nieuwe plek. Ik ben elke keer met open armen ontvangen en gevoed de volgende dag weer op pad gegaan. De hulp vanuit de afdelingen en regio en vele vrijwilligers was geweldig. Door ieders inzet kon ik bijna 500 kilometer fietsen en rond de 50 gesprekken voeren. Supergaaf.

En dan is na een paar dagen rust de vraag: is er een rode draad in al die verhalen? En het antwoord is ja.

Ik zie dat Overijsselse inwoners en organisaties bezig zijn met de toekomst voor henzelf, voor het bedrijf, voor het dorp, en de aarde. Ik hoor dat er heel veel wel kan, maar dat je wel zelf in beweging moet komen. Dat er veel gebeurt door samen met anderen iets op te pakken. Denk aan “van boer tot bord” in korte ketens ondernemen; of realiseren dat er windmolens komen met wel draagvlak vanuit de lokale samenleving. Mensen zetten zich in omdat zaken naar hun mening anders kunnen of moeten zoals opkomen voor de belangen van inwoners rond Vriezenveen of om bereikbaarheid en veiligheid in het dorp in Haaksbergen rondom een viaduct.

Vaak zijn initiatieven door 1 persoon gestart. Een boer die anders gaat produceren en circulair wil werken, een natuurclub die elkaar helpt de buurt te vergroenen. Iemand begint “gewoon” met innovaties omdat regels later ongetwijfeld volgen. Ondernemers gaan altijd door en vinden nieuwe verdienmanieren. Zoals eendenkroos als eiwitproduct willen gaan inzetten of kringlooplandbouw doen op veengrond. En als boer pleiten voor hoger waterpeil omdat je weet dat het moet en je graag meer weidevogels ziet.

Er wordt in Overijssel geprobeerd en daardoor ontdekt wat werkt. Soms zijn wetten of regels er nog niet of vernam ik juist waar wetten of regels in de weg lijken te zitten of belemmerd werken. Zoals bij een woningcorporatie in Hengelo die circulair wil bouwen maar nog vastzit in rendementseisen. Ik kon spreken met mensen die zich inzetten voor treinen en stations. Met tegenstanders van Lelystad-Airport en mensen die graag een woning willen of gewoon weer van het slot willen als ondernemer. En dan tussendoor naar lokale radiostations of een lokale journalist te woord staan. Het was soms een roller Coster waardoor de dagen voorbijvlogen. Door de hulp van iedereen was dit mogelijk. Het team duwde me elke dag vooruit.

Alle mensen en vertegenwoordigers van organisaties, bedrijven, belangengroepen, waren er op gericht Nederland, en in het bijzonder Overijssel, of het eigen dorp of de stad, sterker te maken voor de inwoners van Overijssel of voor hen die na ons komen. Ik zag het water weer stromen in Enschede, kinderen spelen in de natuur waar eerder klinkers lagen. Ook ontwikkelt zich een geheel nieuwe vorm van journalistiek waar ik iets van mocht leren.  Daarbij is de journalist meer de regisseur van lokaal gemaakte verhalen met een sterk regionaal thema dat door en met inwoners onderling digitaal wordt opgepakt.

Ik zag tijdens mijn fietstour de kracht van “nieuw noaberschap” in Overijssel. Dat zag ik bij alle vrijwilligers van D66 afdelingen en fracties en ik zag het tijdens de vele ontmoetingen. Ik heb gelachen en soms was ik stil van ontroering. Iedereen nam de tijd voor delen. En zo vloog elke dag heel snel voorbij en zijn foto’s en filmpjes en mijn aantekeningen dierbare herinneringen.

De bagagetas is vol en pak ik zorgvuldig uit. De komende weken werk ik samen met de fracties alle acties uit. De voortgang is via de site van D66 Overijssel te volgen.

En wat de verkiezingsuitslag ook zal zijn: een dergelijk Diskoers Overijssel is superleuk om te doen. Het gaf een grote boost aan het politieke werk. Fietsend door Overijssel is en blijft heel gaaf. Zeker als je dan ook nog zo gevoed naar huis kunt gaan.

Tot slot, een hele grote dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze unieke 7-daagse tour van verbinding door Overijssel.Jullie waren en zijn geweldig.

 

Nog 1 nachtje en dan: fietsen voor verbinding. Campagne op de fiets door Overijssel.

 

Video Sigrid Kaag voor Wybren Bakker

Een machtig mooi programma is door leden onder leiding van Niels en Sander ( met elke dag een dagregisseur) tot stand gebracht. Morgen mag ik vanuit huis starten en is na een klein half uur fietsen al de eerste stop in Gemeente Olst-Wijhe. Dus kan rustig opstarten. Ik zie uit naar de vele ontmoetingen en hoop dat ik niet teveel in tijdnood kom. Soms even wat sneller fietsen is prima maar als mensen lang moeten wachten is natuurlijk vervelend. Het worden drukke dagen. Ik ben best een beetje positief gespannen.

Er komt veel op me af maar het zal ook genieten zijn van het vele goede. Start is leuk: eerst RTV Oost radio en vervolgens gaat Toa het eerste stukkie met me meefietsen. Alles ligt klaar of is al ingepakt.

Morgenochtend de laatste dingen en dan gaan. Ik heb er zin in. Je kan me als je wilt volgen via de app polarsteps. Via de link: https://www.polarsteps.com/WybrenBakker

 

Wybren koerst vanaf 4 maart “coronaproof” door Overijssel

D66 Diskoers door Overijssel: een verbindende coronaproof fietsactie als reactie op verruwing maatschappelijk debat.

Wybren Bakker, het Overijsselse Kandidaat-Kamerlid voor D66 op plek 43, gaat op de fiets en met een tent coronaproof campagne voeren. In een zevendaagse tour gaat hij alle gemeenten uit Overijssel bezoeken. Op veilige afstand gaat hij in gesprek met mensen en organisaties over de kansen en uitdagingen die in onze prachtige regio’s spelen. Wybren haalt niet alleen informatie op, maar wil ook aandacht vragen voor een zorgelijke maatschappelijk trend: “we zien ook in Overijssel steeds meer weerstand tegen onder andere het noodzakelijke klimaatbeleid, wat leidt tot verharding en onbegrip bij het maatschappelijke debat en daarmee tot verdeeldheid in de samenleving. Ik zie dit als een probleem. Ik wil daarom radicaal inzetten op verbinding.”

Campagne voeren tijdens de coronacrisis, hoe doe je dat nu op een gepaste manier? Wybren Bakker was er eigenlijk snel uit: “ik houd van fietsen en fietsen is het veiligste vervoermiddel in deze tijd, dus waarom zoeken we niet de verbinding op door gewoon naar de mensen toe te fietsen”. Ik ga overdag in gesprek met mensen en organisaties, en in de avond zet ik mijn tentje op en overnacht ik bij mensen in de tuin. Als ik ook nog een bord met warm eten krijg iedere avond, zie ik de actie helemaal goedkomen”, stelt Wybren met een lach.

Wybren noemt zijn fietstocht ook wel een ‘diskoers door Overijssel’. De fietsactie is niet alleen een ludieke actie, maar heeft ook een serieuze kant: “wij willen als D66 dat de mens zijn rol op aarde serieus neemt. Niet alleen maar consumeren wat de planeet ons geeft, maar inzetten op balans tussen mens, dier en natuur. Wij hebben daarom een plicht om te zorgen dat we op een duurzame manier de wereld gaan inrichten.” Bakker ziet ook een keerzijde van het handelen naar deze plicht: “je ziet steeds meer weerstand tegen het toekomstbestendig maken van de landbouw en robuuster maken van natuur of het effect van beoogde zonneparken en windmolens in het prachtige Sallandse en Twentse land. Die weerstand is te begrijpen, zeker wanneer mensen het gevoel hebben dat ze niet serieus worden genomen in hun belang. Laten we vooral kijken hoe we deze groepen tegemoet kunnen komen: hoe kunnen zij meepraten en meeprofiteren van de belangrijke duurzaamheidsveranderingen.”

“Verbale en non-verbale agressie tegen elkaar gaat ons als samenleving niet verder helpen. Laten we daarom de verbinding zoeken en op normale manier met elkaar in gesprek blijven. Vanaf donderdag 4 maart fiets ik de hele provincie door en nodig iedereen uit mij het goede gesprek te voeren.”

Wybrens Diskoers routeplanner:

  • Donderdag 4 maart: Deventer, Olst-Wijhe, Zwolle, Kampen en Steenwijkerland
  • Vrijdag 5 maart: Steenwijkerland, Zwartwaterland, Staphorst en Dalfsen
  • Zaterdag 6 maart: Dalfsen, Ommen, Hardenberg en Twenterand
  • Zondag 7 maart: Twenterand, Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal en Losser
  • Maandag 8 maart: Losser, Enschede, Haaksbergen, Hof van Twente en Hengelo
  • Dinsdag 9 maart: Hengelo, Borne, Almelo, Wierden en Hellendoorn
  • Woensdag 10 maart: Hellendoorn, Raalte, Rijssen-Holten en Deventer