Klaar voor de tweede helft: aanvallen, verdedigen en scoren!

Vrijdag 27 augustus was de aftrap van het nieuwe Statenjaar. Een fijne start in de buitenlucht. Als fractie mochten we vele collega’s weer live ontmoeten. Op naar, aldus onze Commissaris van de Koning Andries Heidema: “de tweede helft”. Gaan de doelpunten komen? Als fractie scherpten wij onze ambities in augustus nog eens extra aan en komen vol energie uit de ‘kleedkamers’!

Ondersteuning fractie We gaan de wedstrijd in zonder Sander als onze fractiemedewerker. We missen hem, maar wensen hem veel succes met zijn nieuwe fulltime job. Gelukkig is Nanda Jansen onlangs aangesteld als opvolger. Binnenkort stelt ze zichzelf voor!

Vertrouwen Het CDA maakte vlak voor het zomerreces een bijzondere draai bij de RES-behandeling. Dat betekende voor de huidige coalitie een zomer vol overleg over de onderlinge (verstoorde) verhoudingen. Of dit vertrouwen werkelijk terugkomt/terug is? We gaan het zien. Wij blijven onze doelen en ambities volop uitdragen.

Tempo Nu landelijke partijen ‘om elkaar heen draaien’ en er nog steeds geen kabinet is, moeten we provinciaal niet nog verder vertragen. Wonen, klimaat, circulaire economie, natuur, landbouw, (fiets- en ov-) infrastructuur, maar ook vernieuwing op ‘meedoen’, ‘invloed’, ‘zeggenschap’ en ‘sociale verbanden’ in stad en op platteland doen ertoe.

We zien de noodzaak tot meer tempo. Het debacle bij de P-nota inspireert dit college en de coalitiepartijen hopelijk. Om eindelijk open te staan voor de plannen van D66 voor een duurzaam en inclusief Overijssel.

Kortom, we blijven aanvallen, verdedigen en scoren!