“Boeren met toekomst”

Er is een goed rapport genaamd “Boeren met toekomst” in december 2021 uitgekomen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Het rapport is nu voorzien van een reactie van het Kabinet. De moeite waard om te lezen!

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur adviseerde over de vraag hoe de overheid kan bevorderen dat boeren met hun ondernemerschap een acceptabel inkomen kunnen realiseren binnen de grenzen die de leefomgeving aan hun bedrijf stelt.

Het Kabinet gaat positief op de adviezen in. Ik hoop dat de generieke ambitie om te komen tot een eerlijke prijs voor boeren eindelijk eens werkelijkheid gaat worden. Het is aan de leden van de Tweede Kamer om dat in wetgeving vast te leggen. Alle partijen bevestigen die noodzaak maar echte verbeteringen komen nog niet voor boeren tot stand.

Ja, en ook ik weet dat consumenten ook bereid moeten zijn een eerlijke totaal prijs te betalen voor de kwaliteitsproducten van eigen bodem. Een laag BTW tarief voor lokale producten (korte ketens) is dan ook voor mij een vanzelfsprekende eerste stap.  Nu alleen nog de daden!

Zie het rapport en de kabinetsreactie hierna:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/08/22068337bijlage-rli-advies-boeren-met-toekomst

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/08/kamerbrief-over-kabinetsreactie-rli-advies-boeren-met-toekomst