Koeien horen in de wei!

Maandag 30 mei 2022 was een protestdag.

Koeien bleven binnen als protest tegen juridische uitspraken over vergunningen. Want ook beweiden heeft een vergunningsplicht. Een deel van de sector kwam daarom in protest. Ik heb door alle juridische uitspraken langzaamaan wel zeer grote zorgen over het nog kunnen houden van koeien in Nederland.

Als D66 willen we dieren meer ruimte bieden en gelijktijdig de natuur beschermen. Dit leidt tot minder dieren per hectare. Hierbij is er een keuze; óf beperking van de veestapel óf meer grondgebruik voor een agrarisch ondernemer. Er is echter bijna nergens meer ruimte voor meer grond.

“Ruimte” staat onder grote druk vanwege de vele opgaven die er zijn: waterbuffering, huizen bouwen, meer natuur, infrastructuur, bedrijfsterreinen enzovoort. Deze verdeling en opgaven dwingen ons uiteindelijk tot keuzes. Eén daarvan is om de bestaande veestapel te beperken met als gevolg minder uitstoot en daardoor minder schade aan de natuur.
Maar deze keuze moet gepaard gaan met een perspectief op een goed verdienmodel. Iedereen wil loon naar werken en gedane investeringen moeten wel terugverdiend worden. Dàt is waar ook ik me voor in zet.

Dus verminder de veestapel, geef ruimte aan natuurinclusieve en kringloopboeren en biedt hen een toekomstbestendig bedrijfsmodel; marges omhoog?; meer vergoeding voor natuurbeheer?; extra toeslagen voor biodiversiteit?; meer vergoeding voor beweiden? De komende weken zal duidelijk worden wat het kabinet nu echt gaat doen aan de stikstof uitstoot. Die moet om laag en dat zal forse effecten met zich mee brengen. Het jarenlang pappen en nathouden lost niks op en geitenpaadjes zijn rechtelijk nu vaak genoeg afgesloten. Het is tijd voor echte keuzes en dat zal gevolgen hebben.

Het beperken van de veestapel is nodig en verder uitstel helpt de sector niet vooruit. Dat weten veel boeren dondersgoed. Wat geboden moet worden is een écht perspectief. Daar heeft de sector recht op. Het is aan politiek Den Haag dat te regelen.

Koeien horen in de wei. Daar kan ik (bijna) elke dag van genieten. En dat wens ik ook volgende generaties toe.