Hoogste tijd voor een “Zwolse” Universiteit

Er lopen inmiddels met vele partijen gesprekken over een soort dependance van de Universiteit Twente in Zwolle.  Dit wordt in alle zorgvuldigheid gedaan met behoud van wat er nu is. Want de UT is een parel in het Oosten.

Zwolle e.o. is de vierde economische regio van Nederland en daar past als aanvulling zeker een Universiteit bij al het goede wat er al bestaat  We moeten immers talenten behouden en aantrekken. Want kennis en innovatie maakt ondernemingen sterker en weerbaarder. We kennen een krachtig MKB, maar voor hen is de nabijheid van alle soorten onderwijs essentieel. Dat is belangrijk voor de werkgelegenheid en doorontwikkeling.

We hebben al uitmuntend MBO en HBO in IJsselland/Zwolle Een universiteit betekent dat studenten hier kunnen doorgroeien. Nu zien we jaarlijks een enorme braindrain van talentvolle jonge mensen die elders gaan studeren.  En daarnaast kunnen we dan nieuw talent trekken. Als je kijkt naar de bevolkingsomvang van de regio dan is het echt tijd voor een universiteit.

Het zou mij niet verbazen als in de loop van 2022 de gesprekken zorgen voor een formele eerste stap tot realisatie. Voor nu laat ik het los want bestuurlijke gesprekken moeten de tijd en gelegenheid hebben tot mooie resultaten te komen. Als D66 er steun ik natuurlijk deze ontwikkelingen van harte!