Kies voor werkzame klimaatoplossingen.

Teveel schijnoplossingen voor klimaatopgaven in de plannen van politieke partijen in gemeenteraden.

In bijgaand “stukje” uit een artikel van o.a. Natuur & Milieu Overijssel de haarfijne uitleg over schijnoplossingen die aangedragen worden. Als we sneller  zelfvoorzienend willen zijn dan vergt dat ook het eerlijke verhaal naar inwoners en dus ook meer opwek van duurzame wind- en zonne-energie op land. De RES afspraken (ambities en processen) die in regionaal verband met meerdere bestuurslagen zijn gemaakt blijven ook na de gemeenteraadsverkiezingen leidend.

“Het lokale klimaatbeleid lijkt ten prooi te vallen aan klimaatopportunisme met halve maatregelen die worden gepresenteerd als complete oplossingen. Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen vindt nauwelijks een goed inhoudelijk debat plaats over het lokale klimaatbeleid. Opvallend, want de actuele ontwikkelingen in Oost-Europa onderstrepen dat goed klimaatbeleid niet alleen belangrijk is voor het oplossen van het klimaatprobleem. Het is als land ook belangrijk om voor je energievoorziening meer op eigen benen te gaan staan.

Partijen claimen wel allerlei oplossingen, die vaak al in het klimaatakkoord zijn opgenomen en de revue zijn gepasseerd. Zo ontdekt de ene partij dat windenergie ‘ook op zee kan’. De ander schuift de opgave door naar na 2030 en presenteert kernenergie als oplossing. Dit klimaatopportunisme komt bij alle partijen voor. Sommige groene partijen geven aan dat ze alleen wind en zonne-energie op land willen als er ‘geen hinder voor de omgeving is’. Een onrealistisch perspectief. Dergelijk klimaatopportunisme sluit niet aan bij de verantwoordelijkheid die lokale overheden hebben genomen bij het opstellen van het klimaatakkoord en draait bovendien de kiezer een rad voor ogen.Het eerlijke verhaal is dat we óók regionale duurzame energie (wind én zon) op land hard nodig hebben

Wat door veel partijen gepresenteerd wordt als een reëel alternatief, is vaak een schijnoplossing. Zo is zon op dak geen alternatief voor zon en wind op land en is opwek op zee een fantastische mogelijkheid, maar wel eentje die al meegenomen is als landelijke oplossing voor 2030. Hier wordt al vol op ingezet door het Rijk. Kernenergie regelen we niet voor 2030 en zal daarna hoogstens een deeloplossing zijn. Kortom, deze opties dragen niet bij aan het behalen van de lokaal gestelde doelen. Het eerlijke verhaal is dat we óók regionale duurzame energie (wind én zon) op land hard nodig hebben om onze uitstoot van broeikasgassen met de helft terug te dringen. Anders behalen we onze doelen in 2030 niet” . Uit: De Stentor.nl 15 Mar 2022 13:29 Copyright 2022 DPG Media B.V. All Rights Reserved Auteur: Matthijs Nijboer, Anne Bolster en René Venendaal.