Wybren maatschappelijk

Na de middelbare school heb ik in Leeuwarden mijn verpleegkundige opleiding gedaan. Zowel de opleiding tot A, B, Z als Wijkverpleging heb ik voltooid. Vervolgens ben ik gaan werken in Groningen in het toenmalige Diaconessenziekenhuis. Mijn eerste werk ervaring als 20 jarige. Een nieuwe stad, echte collega’s en een vak wat ik nog in de praktijk mocht leren. In de vijf jaar dat ik daar werkte heb ik diverse functies vervuld en diverse opleidingen gedaan die me klaar maakten voor mijn volgende stap.

Appingedam

Actievoeren-voor-meer-loon-in-Solwerd-AppingedamIn Solwerd te Appingedam, een christelijk verpleeghuis werd ik afdelingshoofd. Ik wilde vanaf het moment dat ik mijn eerste stages liep in het verpleeghuis daar graag naar terug. De liefde voor de ouder wordende kwetsbare mens zat er al van jongs af aan in. Ook daar heb ik diverse functies gehad en vele opleidingen mogen volgen. Ik heb diepe waardering gekregen voor de verzorgende beroepsgroep. Het dag in dag uit met overtuiging, liefde en betrokkenheid ouderen verzorgen en een zo goed mogelijk mooie dag bezorgen heeft een onuitwisbare indruk gemaakt. Solwerd is afgebroken en de stichting bestaat niet meer.

Noorden

Gedurende die jaren waren de acties in de zorg massaal. De Witte Woede veroverde Nederland en de landelijke politiek. Ik deed actief mee in het Noorden van het land. Coördineerde acties, gaf voorlichting over de beroepsverenging en initieerde acties. Het toenmalige Beterschap (beroepsvereniging van de verpleging) werd de Nederlandse Maatschappij van de Verpleging (NMV) en later is er een fusie ontstaan met de Verpleegkundigen en Verzorgenden in Opstand (VVIO). Ik werd actiever in de beroepsverenging en vertegenwoordigde het noorden in een landelijk overleg.

Drachten

Mijn overstap naar Bertilla in Drachten kwam voort uit de wens een nieuwe stap te willen maken. Solwerd kende ik al vele jaren en ik was toe aan nieuwe ervaringen. In nauw overleg met de directie van Bertilla kreeg ik de kans hoofd te worden van de somatische afdelingen en gelijktijdig ook 1 dag per week voor NU’91 actief te zijn. Ik was toen inmiddels vice-voorzitter van het landelijke bestuur en ondersteunde – of verving – de voorzitter bij haar werkzaamheden op landelijk niveau.

Utrecht

logo-nu-91Door headhunters werd ik gescout voor de positie van directeur van NU’91. Van (vrijwillig) bestuur naar bezoldigd directeur van het bureau en de vereniging: een mega stap en de basis voor verdere groei en ontwikkeling. Ik verhuisde voor dit werk naar het midden van het land en bouwde een nieuw netwerk op. Er was veel te doen. Acties, politieke beleidsbeïnvloeding, media, sturen op de middelen en bouwen aan een sterk imago voor verpleegkundigen Nationaal en Internationaal als vertegenwoordiger voor Nederland in de Europese PCN en mondiale counsel voor verpleegkundigen ICN. Door die werkzaamheden heb ik vele beroepsgenoten in het buitenland mogen ontmoeten en mee zaken kunnen doen ten behoeve van een krachtige professionele stem van de verpleging.

In mijn vrije tijd volgde ik de Master Strategisch Management (MSM) opleiding aan de Universiteit van Utrecht. Mijn afstudeerproject betrof onderzoek naar de positie van een individueel lid van de beroepsvereniging en de mate van invloed die deze had op de arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingen die NU’91 voerde. Het netwerk van MSM komt nog steeds twee keer per jaar een vrijdag-zaterdag tweedaagse bijeen om nieuwe intellectuele inspiraties op te doen en elkaar als “vrienden voor het leven” te volgen.
Vancouver NU'91Werkgevers speelden een belangrijke rol om de positie van de beroepsgroep te verbeteren. Het rapport van Werner verscheen waarna het LCVV werd opgericht en de Club van 40 specialistische beroepsverenigingen ontstond, legde een basis voor het LEVV dat inmiddels uitgegroeid is tot V&VN. Na zeven intense jaren kreeg ik meer en meer het verlangen zelf in een zorgorganisatie voor langdurige zorg aan het roer te willen staan.

 

Amsterdam

Ik werd bestuurder van een recente fusieorganisatie met twee op geloof gebaseerde bloedgroepen. In de eerste jaren is een nieuw perspectief ontstaan en konden we na een ingrijpende reorganisatie aan de toekomst bouwen. Er ontstond nieuwbouw van Torendael aan de Veluwelaan en later nog een Dienstencentrum in de Rijnstraat en in de Peelstraat een woon- zorgcomplex genaamd de Peelhorst. Bezoekers uit binnen en buitenland kamen langs om de hoogwaardige nieuwbouw te bekijken en lering te trekken uit de opgedane ervaringen. Werkende weg is de toenmalige Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt (SOR) na een fusie met het maatschappelijk werk Zuid en Stichting Schinkelhaven een nieuwe bestendige toekomst ingegaan onder mijn leiding. PuurZuid was het resultaat van al deze transities.

Gedurende deze jaren studeerde ik bestuurskunde aan de Universiteit van Utrecht. Ik studeerde af op het thema cliëntenrecht en medezeggenschap in instellingen voor langdurige zorg. Diverse publicaties en werkbezoeken van het ministerie van VWS kwamen daaruit voort. Als organisatie was PuurZuid relatief klein in het Amsterdamse, maar uniek in haar samenstelling en mogelijkheden. Namens PuurZuid zorgde ik voor de verbindingen op groot stedelijk en landelijk niveau. PuurZuid kon op die wijze haar unieke bestaan behouden en terdege invloed uitoefenen. Tevens heb ik in die tijd steun gegeven aan het 1e Amsterdamse coöperatieve zelfzorg initiatief genaamd: Stadsdorp Zuid. Inmiddels een onuitwisbare coöperatie in Amsterdam.

 

Zutphen

Ik werd na een intensieve selectie aangesteld als de nieuwe bestuurder van Sutfene. Intensieve zorg en behandeling en revalidatie; thuiszorg; marktleider; grootste werkgever in de regio en een bestuurlijke opgave om de organisatie toekomstbestendig te maken. Qua infrastructuur was de organisatie klaar voor de toekomst maar financieel en qua structuur en cultuur lagen er forse opgaven. De organisatie werd onder mijn leiding gekanteld naar een wijkgerichte organisatie met zelfsturende integrale teams. Een transitie die veel van medewerkers vroeg en leidde tot pijnlijke maatregelen voor veel staf- en leidinggevend kader. Nadat de organisatiekoers was bepaald en de meest heftigste maatregelen waren uitgevoerd is er door de RvT voor gekozen voor de volgende fase een andere bestuurder aan te zoeken. Daarmee kwam een einde aan mijn bestuurswerk binnen Sutfene. Een prachtig bedrijf met heel veel bevlogen medewerkers en een sterke positie.

Zwolle

Daarna werd ik voorzitter Raad van Bestuur van Zorgspectrum Het Zand in Zwolle. Stichting Zorgspectrum Het Zand biedt op zes fraaie locaties in de regio Zwolle zorg aan ouderen en (jonge) verpleeghuiscliënten met een eenvoudige zorgvraag t/m een complexe zorgvraag. Wij onderscheiden ons door onze visie op zorg, onze medewerkers en onze vrijwilligers. Het uitgangspunt daarbij vormen de drie kernwaarden: aandacht, respect en betrouwbaar. Iedere cliënt is voor ons een uniek persoon met een eigen leefstijl en specifieke zorgvraag. Hiervoor werken wij met verschillende leefmilieus waar de behoefte van de cliënt centraal staat. Zorgspectrum Het Zand blijft altijd streven naar vernieuwing en nòg betere zorg. Nadat de strategische koers was bepaald met instemming van alle interne en externe stakeholders kwam er een nieuwe fase voor de organisatie en is de implementatie gestart. In die fase is uiteindelijk tegen mijn visie in gekozen voor een sturingsmodel dat naar mijn inzicht niet past bij de koers van de organisatie waardoor ik ruimte heb gemaakt voor een nieuw bestuur.

Diepenveen

In de daarop volgende levensfase ontstond de ruimte een nieuwe balans te gaan vinden tussen politiek actief zijn en werkzaam te blijven voor maatschappelijke organisaties. Ik heb nu al enige jaren een eigen bedrijf waar vanuit ik beschikbaar ben voor voor  (interim) bestuur, strategisch advies of  coaching. Omdat ik al vele jaren actief was als toezichthouder ben ik me daar ook meer op gaan richten. Zo blijf ik nu een flexibele agenda houden die gevuld is met uiteenlopende werkzaamheden in zeer uiteenlopende organisaties en mag ik met enige regelmaat als coach eindverantwoordelijken in organisaties terzijde staan.