Formeren in Losser was eervol en mooi werk

Vrijdag 3 juni was het dan eindelijk zo ver. Coalitieakkoord en beoogde wethouders gepresenteerd in @GemeenteLosser. Mijn werk als formateur zat er daarmee op. Zie ook de berichtgeving op de site van de gemeente Losser: https://www.losser.nl/Actueel/Nieuwsberichten/Burgerforum_D66_en_PvdA_presenteren_Coalitieakkoord_2022_2026

Ik heb genoten van mijn rol en het gehele formatieproces met D66Losser PvdALosser en Burgerforum. 

Het was mijn eerste keer in deze rol en dat, al zeg ik het zelf, ligt mij wel. Belangrijkste doel: zorgen dat onderhandelaars het echte verhaal, de echte gevoelens en belangen delen en gemotiveerd vanuit visies bereidheid tonen te zoeken naar overeenkomsten en dan daarover met elkaar knopen door laten hakken. Als formateur was ik een verbindende, aanjagende, schakel in dat proces. Soms een duwtje, een belletje, even iemand apart spreken, zachtjes door op het bereiken van resultaten. Na 15 x Diepenveen – Losser vv en vele koffies en watertjes was het eindresultaat bereikt.

Op voordracht van de fractie van D66 Losser, mijn directe beschikbaarheid en cv kozen partijen mij.Als formateur ben ik natuurlijk onafhankelijk en moet ik boven de partijen staan. Natuurlijk best spannend voor partijen die mij niet kenden. De momenten van reflectie en de feedback na het bereiken van het akkoord maakten duidelijk dat mijn onafhankelijke invulling goed was geweest.

Op facebook schreef een van de onderhandelaars van @burgerforum: “Dank voor de inspirerende wijze waarop je dit proces begeleid hebt Wybren. Je hield ons bij de les, trok de boel los of stuurde bij als dat nodig was. Het was intensief, maar altijd constructief en met een mooi resultaat. Dank!”.

De beoogde wethouders staan te trappelen om komende week aan de slag te gaan. Mijn werk zit er op.

Op naar Statenverkiezingen 2023

Direct na de sluiting van de stembussen op woensdag 16 maart begon de campagne voor de volgende verkiezingen. 2023 zijn de waterschap- en Statenverkiezingen. De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen kun je niet doortikken naar 2023 maar er is wel van te leren. Een van de opvallende uitkomsten is de grote winst van lokale partijen.

Kijkend naar de standpunten van lokale partijen dan valt tenminste een standpunt op: geen windmolens en geen zonnevelden. Een duidelijke positie maar ook een onhoudbare positie. De fantasie dat zonnepanelen op daken genoeg zijn of dat windmolentjes bij boerderijen de rest wel opwekken is niet op feiten gebaseerd. Denken dat je wel even wat kerncentrales plaatst en daarmee het tekort aan duurzame energie oplost is eveneens utopie. Dus de conclusie kan niet anders zijn dan dat veel lokale partijen de kiezers misleiden. Het vertrouwen in de lokale politiek zal daardoor weer een forse knauw krijgen.

Want wat betekent dit gedrag voor de provinciale verkiezingen? Ik zie al dat lokale partijen zich meer verenigen via een soort “vrijwillige binding”. Onder die vrije vleugels dan samen tegen de rest? En met de andere populistische partijen lekker tegen zijn. Het “stem tegen” of “stem ze weg” zal nog meer als dom wapen worden ingezet.

En zo verwacht ik bij de verkiezingen op provinciaal niveau sterk verzet tegen windmolens en zonnevelden. Tegen de transitie van de landbouw en tegen geld voor sterkere natuur. Lekker makkelijk scoren en lak hebben aan de toekomst van de aarde voor generaties na hen. De uitdaging voor D66 is trouw te zijn aan haar doelen en een scherp geluid laten horen. Niet meewaaien met populistisch gebral maar staan voor de eigen positie en standpunten.  Weet te overtuigen en aan te sluiten bij inwoners in Overijssel die de noodzakelijke transities omarmen en hun stem en steun wel geven. We zijn met velen!

Daken vol met zonnepanelen en boerderijmolens blijven ondertussen welkom maar echte duurzaamheid vergt ook inpassen en voordelen behalen door plaatsing van windmolens en zonnevelden.  Dat is eerlijke verhaal. Het D66 verhaal!

Heb jij een blauwgroen hart voor droge voeten en schoon water?

Heb je belangstelling voor het openbaar bestuur?  Al eens aan het WATERSCHAP gedacht? Je kunt meedoen!

In maart 2023 zijn er weer verkiezingen voor de besturen van de – 21 – waterschappen. Een mooie nevenfunctie voor mensen die actief willen zijn in hun regio. Het waterschap doet ertoe. En gelet de klimaatveranderingen alleen maar meer! Voor algemene informatie zie www.waterschappen.nl.  Om gekozen te worden namens waternatuurlijk moet je tijdig lid zijn van de leukste en groenste onafhankelijke partij die in alle waterschappen meedoet. Namelijk Water Natuurlijk. Zie www.waternatuurlijk.nl

WATER NATUURLIJK is dè landelijke waterschapspartij die opkomt voor natuur, landschap en recreatie. Elke dag zetten waternatuurlijk bestuurders zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. Samen werken we aan een betere leefomgeving voor mens en dier. Wil je actief worden als volksvertegenwoordiger en meewerken aan een toekomstgerichte blauwgroene “water”agenda? Kijk op www.waternatuurlijk.nl en zoek je waterschap in je eigen regio.

Doe het vandaag op wereldwaterdag 22 maart 2022.

 

 

“Boeren met toekomst”

Er is een goed rapport genaamd “Boeren met toekomst” in december 2021 uitgekomen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Het rapport is nu voorzien van een reactie van het Kabinet. De moeite waard om te lezen!

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur adviseerde over de vraag hoe de overheid kan bevorderen dat boeren met hun ondernemerschap een acceptabel inkomen kunnen realiseren binnen de grenzen die de leefomgeving aan hun bedrijf stelt.

Het Kabinet gaat positief op de adviezen in. Ik hoop dat de generieke ambitie om te komen tot een eerlijke prijs voor boeren eindelijk eens werkelijkheid gaat worden. Het is aan de leden van de Tweede Kamer om dat in wetgeving vast te leggen. Alle partijen bevestigen die noodzaak maar echte verbeteringen komen nog niet voor boeren tot stand.

Ja, en ook ik weet dat consumenten ook bereid moeten zijn een eerlijke totaal prijs te betalen voor de kwaliteitsproducten van eigen bodem. Een laag BTW tarief voor lokale producten (korte ketens) is dan ook voor mij een vanzelfsprekende eerste stap.  Nu alleen nog de daden!

Zie het rapport en de kabinetsreactie hierna:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/08/22068337bijlage-rli-advies-boeren-met-toekomst

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/08/kamerbrief-over-kabinetsreactie-rli-advies-boeren-met-toekomst

 

 

Zeg ja tegen windmolens! Stop met Russisch gas!

Overheden hebben zich door inkoop verbonden aan Gazprom, gasleverancier uit Rusland, en willen daar nu massaal niks meer mee van doen hebben. Het eerdere financiële voordeel laten ze graag vallen. Want Rusland moet gestraft worden voor haar ontoelaatbare inval in Oekraïne. Daar ben ik het van harte mee eens.

Maar dan? Je kunt het contract waarschijnlijk zonder boete opzeggen. En dan nog steeds moet er gas komen. Waar komt dat dan vandaan? Is er genoeg via andere wegen in te kopen met de zekerheid dat het regime in Rusland niet gesteund wordt? We zullen zelf iets moeten doen.We kunnen starten met minder gas gebruiken door huizen en kantoren beter te isoleren. En vervolgens minder gas gebruiken door slim energie op te wekken, bijvoorbeeld via warmtepompen.

We kunnen allemaal bijdragen door zelf of met anderen duurzame energie op te wekken in eigen land. Ja, dat vergt inzet, en bereidheid de lasten te dragen zoals het uitzicht op meer windmolens en meer zonnevelden.

Deze inzet moet, deze inzet kan, deze inzet maakt ons vrij van gas uit Rusland. De tijd van alleen maar praten is voorbij. Nederland kan dat. Dus stem bewust op 13,15 of 16 maart 2022 voor lokaal opgewekte duurzame energie. Kies voor vrijheid.

 

Nog 1 nachtje en dan: fietsen voor verbinding. Campagne op de fiets door Overijssel.

 

Video Sigrid Kaag voor Wybren Bakker

Een machtig mooi programma is door leden onder leiding van Niels en Sander ( met elke dag een dagregisseur) tot stand gebracht. Morgen mag ik vanuit huis starten en is na een klein half uur fietsen al de eerste stop in Gemeente Olst-Wijhe. Dus kan rustig opstarten. Ik zie uit naar de vele ontmoetingen en hoop dat ik niet teveel in tijdnood kom. Soms even wat sneller fietsen is prima maar als mensen lang moeten wachten is natuurlijk vervelend. Het worden drukke dagen. Ik ben best een beetje positief gespannen.

Er komt veel op me af maar het zal ook genieten zijn van het vele goede. Start is leuk: eerst RTV Oost radio en vervolgens gaat Toa het eerste stukkie met me meefietsen. Alles ligt klaar of is al ingepakt.

Morgenochtend de laatste dingen en dan gaan. Ik heb er zin in. Je kan me als je wilt volgen via de app polarsteps. Via de link: https://www.polarsteps.com/WybrenBakker

 

Doe je mee?

Van harte welkom 2021! Een schoon jaar vol mogelijkheden. De campagne voor de Tweede Kamer zal mij vooral de eerste maanden van 2021 genoeg bezig houden. Ik heb zin in de campagne en draag graag namens Overijssel bij aan een positieve uitslag. Met een mooi team kandidaten en veel vrijwilligers gaan we een positieve campagne neerzetten.

Natuurlijk zijn voor het slagen van de campagne vele lokale vrijwilligers nodig. De campagne zal zowel fysiek als digitaal inhoud gaan krijgen. Heb je talent voor het maken van filmpjes, teksten of loop jij in jouw wijk graag folders door brievenbussen te stoppen of wil je enkele uren flyeren op de markt of bij de supermarkt? Je bent van harte welkom bij je lokale D66 afdeling of mail of app mij en dan zorg ik er voor dat je verbonden gaat worden aan campagneteams in de diverse steden/gemeenten.

Meedoen kost energie, meedoen doe je voor een sterker sociaal liberaal geluid in de Tweede Kamer. En als velen op mij stemmen help je mee meer Overijssel naar Den Haag te brengen.  En natuurlijk kun je ook je landelijk melden als je mee wilt doen. Van harte welkom!  zie voor landelijke aanmelding: https://d66.nl/meedoen/campagne/

 

Meedoen in de campagne

“Ik wil Invloed uitoefenen om het voor anderen beter te maken”.

Wybren Bakker (1958): “Van huis uit ben ik boerenzoon. Als kinderen werden we gestimuleerd om ook iets voor anderen te doen. Onze buren in Workum waren oudere mensen die zorg nodig hadden. Ik vond het leuk met de buurvrouw in de rolstoel te gaan wandelen. Later ging ik werken als verpleegkundige in de chronische ouderenzorg. In die tijd voerde ik regelmatig acties voor betere beroepsvoorwaarden. Mijn hart lag direct al bij het ‘meedoen’ en invloed uitoefenen om het voor anderen beter te maken.

Bestuurlijke functies

Ruim zeven jaar werkte ik als directeur van de Nederlandse Beroepsvereniging van Verpleegkundigen. Als vrijwilliger was ik jarenlang actief binnen het COC. Ik vervulde ruim 15 jaar bestuurlijke functies in zorgorganisaties in Amsterdam, Zutphen en Zwolle. Samen met mijn man Cees en dochter woon ik in Diepenveen. In mijn vrije tijd wielren ik graag in het mooie Overijssel. Ik werk nu als zzp’er, naast mijn fractievoorzitterschap in de Staten van Overijssel, als directiecoach en adviseur op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Daarnaast vervul ik diverse toezichthoudende functies en ben ik onder andere voorzitter van de cliëntenraad van het Deventer Ziekenhuis.

Impact

Tijdens mijn jaren als directeur van NU’91 voerde ik regelmatig gesprekken met Kamerleden. Ik ontdekte dat je – als je als groep actief bent – invloed kan uitoefenen. Je kunt politieke belangen behartigen, regelgeving mede-organiseren, wetgeving beïnvloeden en voor iemands belangen opkomen. Vanuit mijn toenmalige positie werkte dat vrij ‘mono-gericht’, ik hoefde alleen rekening te houden met de belangen van mijn eigen doelgroep.

In de politiek werkt dat uiteraard heel anders. Je hebt met meer partijen te maken en het duurt langer voordat je iets geregeld hebt. Maar uiteindelijk is de impact op de lange termijn groter. Die ervaringen heb ik ruim op provinciaal niveau opgedaan. Dat neem ik graag mee naar Den Haag.

Druk op het platteland

Ik ben opgegroeid op een boerderij, mijn man werkt in de internationale landbouwsector. De actuele thema’s rondom natuur en landbouw zijn verweven in ons leven.

Mijn inzet is om een nieuw evenwicht te bereiken tussen ecologie en economie en dat boeren met een nieuw verdienmodel de natuur verder kunnen ontwikkelen. Ik weet ook hoe weerbarstig de praktijk vaak is. Ondertussen wordt het platteland vaak gezien als plek waar alle oplossingen neer moeten dalen. Denk daarbij aan de opwekking van duurzame energie of waterbuffering en de noodzaak de biodiversiteit te vergroten. Tegelijkertijd willen we ook meer recreëren en bouwen en ondernemen in die buitenruimte.

Daarom D66

Omdat D66 dé partij is die met mensen het verschil wil, kan en zal maken. Omdat ik mij in mijn unieke zijn erkend weet. De democratie leidend is en de vijf richtingwijzers sturing geven aan het handelen van politieke D66’ers. En ten slotte omdat D66’ers hele leuke mensen zijn om een feestje mee te vieren (of om serieus mee te vergaderen)”.

 

Recht om een Statenvoorstel door inwoners te wijzigen

Met een initiatiefvoorstel wil ik namens D66 Overijssel het voor inwoners mogelijk maken om zelf wijzigingen aan te dragen voor actueel voorgenomen provinciaal beleid. In navolging van het burgerinitiatief krijgen inwoners middels het burgeramendement meer en directere invloed op de provinciale koers.

Waarover?

het kan gaan over een weg die gepland is en waar inwoners wijzigen op willen. Het kan gaan om leerlingen van een school die graag samen met ouders willen komen tot een veiliger fietspad of fietstunnel. En heel veel meer zaken waar inwoners wijzigen voor willen aandragen.

Concrete wijziging of toevoeging

Volgens het voorstel van D66 moeten inwoners het recht krijgen om een concrete wijziging of aanvulling voor te stellen. Een burgeramendement kan worden ingediend als een aantal mensen gelijk aan 5% van de kiesdeler* een handtekening zet onder het amendement. Op dit moment komt dat neer op 557 inwoners. Zo heeft het burgeramendement democratische legitimiteit maar blijft het ook uitvoerbaar om in korte tijd het aantal handtekeningen te behalen.

Instrumentenkoffer

“Het burgeramendement moet – net als een burgerinitiatief of de verkiezingen zelf – één van de instrumenten in de gereedschapskist van de inwoners zijn om mee te kunnen bepalen welke kant de provincie op gaat. Daarmee kunnen ze een krachtiger signaal aan de politiek afgeven en worden hun inhoudelijke ideeën of voorstellen serieus behandeld.”

Invloed op het juiste moment

Al enkele jaren bestaat er in Overijssel de mogelijkheid voor een burgerinitiatief. Daarmee kunnen inwoners een nieuw onderwerp op de agenda van de provinciale politiek zetten. Het burgeramendement gaat daarentegen over bestaande plannen waar de politiek op dat moment een beslissing over neemt. In plaats van achteraf bezwaar te maken hebben inwoners met dit instrument aan de voorkant de kans om de voorgenomen koers bij te stellen.

Bakker biedt het initiatiefvoorstel vandaag aan de voorzitter van de Provinciale Staten aan. Daarna volgt een advies vanuit Gedeputeerde Staten en wordt het voorstel verder behandeld in PS.

Bekijk hier het voorstelInitiatiefvoorstel Recht op Burgeramendement


* De kiesdeler = het aantal geldig uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal zetels. In 2019 was dat in Overijssel 523465 stemmen gedeeld door 47 zetels = 11137. 5% van de kiesdeler komt uit op 557 te halen handtekeningen.

Kennisconferentie over kernenergie Overijssel

Binnenkort is er in Overijssel een conferentie op initiatief van enkele Statenfracties over kernenergie. Deze bijeenkomst was eerder gepland maar kon toen fysiek niet doorgaan. Nu dus digitaal op 21 oktober in de avond. De conferentie was eerder voor belangstellenden en openbaar. Mocht je digitaal mee willen doen: neem contact op met de griffie van Provincie Overijssel en vraag naar de mogelijkheden. Misschien kun je meekijken/ meedoen?

Een dergelijke bijeenkomst is voor de liefhebbers en ook de criticasters. Maar ik hoop vooral dat er door objectieve kennisdeling de dialoog zelfs over zo’n onderwerp, waarover meningen sterk verschillen, respectvol gevoerd zal worden.  Ik ga in ieder geval met zoveel mogelijk open blik het geheel tot me nemen. Er valt voor alle fracties, vanuit welke oriëntatie dan ook, altijd iets te leren.

Een dergelijke conferentie mag ons echter ondertussen niet afleiden van acties die NU moeten om de klimaatdoelen te realiseren. Daar moet focus op blijven in Overijssel en in de Staten.