Wybren Politiek

Statenlid Wybren Bakker provincie Overijssel

Statenlid in provincie Overijssel

Na de verkiezingen van 18 maart 2015 werd ik Statenlid voor D66 in de provincie Overijssel. Drie jaar later werd ik fractievoorzitter en na de verkiezingen op 20 maart 2019 werd ik voor de tweede keer benoemd tot Statenlid.

Provinciale Staten in Overijssel bestaan uit 47 leden en 14 fracties.  De eerste beleidsperiode was D66 onderdeel van de coalitie met 5 zetels. De tweede periode kwamen we in de oppositie met 3 zetels.  Toch is onze rol en taakopvatting dezelfde. We zetten ons in om Overijssel duurzamer, socialer, innovatiever en groener te krijgen. Daarbij moet er een goede balans bestaan tussen enerzijds een krachtige economie en anderzijds een sterkere ecologie.  D66 is de partij die gaat voor het smeden van maatschappelijke coalities. Samen met partners binnen en buiten het provinciehuis maken we Overijssel.

Als politieke partij werken we vanuit ons verkiezingsprogramma dat door de leden van Overijssel is vastgesteld. Op https://overijssel.d66.nl/ doen we verslag van ontwikkelingen en is meer over achtergrond en motivatie van mij te vinden.

Waar ik voor ga?

Versterk de Overijsselse pracht en kracht door:
Toerisme / duurzaamheid / natuurinclusieve kringlooplandbouw / open bestuursstijl  met ruimte voor inwonerparticipatie en beslissingsrecht/ innovatieve topsectoren ruimte bieden.

Verbind en overbrug zodat ruimte ontstaat voor groei door:
Flexibel openbaar vervoer en verknopen van provinciale snelfietsroutes en goede weg- en waterwegen /  inwoners aan de voorkant bij beleidsbepaling betrekken /  werk toe naar grotere regionale afstemming over de eigen provincie en landsgrenzen heen.

Verantwoord en blijf trouw en transparant in handelen:
Naar leden en overige inwoners van mijn handelen als individueel Statenlid. Daarom schrijf ik regelmatig blogs en  post ik standpunten op Twitter.

Mijn D66 geschiedenis in het kort:

logo-D66Wonend in Groningen ben ik lid geworden van D66 op 14 oktober 1991. De eerste stappen zette ik daar door bijeenkomsten bij te wonen. In Utrecht werd ik actiever. Enerzijds ingegeven door mijn werk en  anderzijds door actief binnen D66 Utrecht mee te doen. Op de zolderkamer in Utrecht werden de eerste plannen voor wetgeving m.b.t. vrije verstrekking van morfine bedacht met een kernteam samen met de 2e kamerleden. Uiteindelijk is zo wetgeving gerealiseerd.

Toen ik later in Deventer ging wonen was D66 een mooie manier voor mijn kennismaking met de gemeente Deventer en de politieke issues die er speelden. Ik werd al snel voorzitter van de afdeling en deed actief mee aan landelijke debatten teneinde onze D66 idealen meer in gemeenten vorm te kunnen geven.

Enige jaren later werd ik voorzitter van de regio Overijssel. Het sterker maken van de afdelingen in Overijssel en zo zorgen dat inwoners kunnen stemmen op sterke D66 kandidaten was leidend voor het regiobestuur waar ik als voorzitter mee richting aan gaf. Meer en meer wilde ik ook meedoen aan de politieke inhoud. Om die reden besloot ik in augustus 2014 me niet wederom verkiesbaar te stellen voor het voorzitterschap maar me te kandideren voor de Staten van Overijssel. En zo werd ik eind maart 2015 daadwerkelijk Statenlid. En na 15 maart 2023 eindigde deze mooie functie omdat ik me na 8 jaar niet meer verkiesbaar stelde. Tijd voor weer wat nieuws.