Nieuwe WMCZ medio 2020 in uitvoering

Dinsdag 21 mei 2019 was een gedenkwaardige dag voor cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers in de zorgsector. De Eerste Kamer “aanvaarde” het wetsvoorstel WMCZ 2018 van de Regering. Een half jaar na het moment van aanvaarding door de Tweede Kamer. Hierdoor zal na 23 jaar de huidige WMCZ gaan vervangen worden. 18 jaar geleden was het al de bedoeling – na een eerste evaluatie – dat de wet vervangen moest worden, maar verschillende keren sneuvelden wetsontwerpen.

Cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers in cliëntenraden krijgen aanzienlijk sterkere bevoegdheden (bijvoorbeeld instemmingsrecht bij de belangrijkste zaken), dienen er lokale cliëntenraden te komen als de cliënten of hun wettelijk vertegenwoordigers dat uitspreken, krijgen cliëntenraden recht op onafhankelijke ondersteuning, een harder recht op faciliteiten of juridische ondersteuning, etc. Ook dienen de zorgorganisaties aanvullend op de zorgplannen directe inspraak te gaan organiseren over de directe zorg van cliënten. Cliëntenraden worden verplicht met hun achterban te gaan communiceren. Al met al gaat er veel op de schop.

De sector kan zich nu gaan voorbereiding op de invoering. Verwacht wordt dat dat voorjaar 2020 zal zijn. De Minister is nog bezig met een uitvoeringsbesluit over de vraag welke type voorzieningen onder de wet gaan vallen en welke precies niet (bijvoorbeeld justitiële instellingen). Dat besluit moet aan de hand van een ambtelijk ontwerp binnenkort aan de Regering worden voorgelegd door de Minister. Vervolgens gaat het besluit nog naar de Raad van State, Tweede Kamer en Eerste Kamer. Maar dat zal zeker einde dit jaar afgehandeld zijn. Ondertussen gaan de diverse belangenorganisaties alvast aan de slag met het opstellen van modelverordeningen.

Zie via deze link de belangrijkste verschillen: https://www.clientenraad.nl/publicaties/verschil-oude-en-nieuwe-wmcz/

Waarom ik mij inzet voor Overijssel? Lees het D66 verkiezingsprogramma 2019

logo-D66
D66 is de partij van de ideeën, idealen en ambities voor een mooiere toekomst. We kijken als partij altijd naar mogelijkheden om inwoners en organisaties maximale invloed te geven op het inrichten van het eigen leven en de omgeving. We staan voor gelijkheid en verbinden ons met hen die minder mogelijkheden hebben. In Overijssel sluiten we niemand uit en werken we samen voor een circulair, duurzaam, democratisch Overijssel.

Omdat D66 dé partij is die met mensen het verschil wil, kan en zal maken. Omdat ik mij in mijn unieke zijn erkend weet. De democratie leidend is en de vijf richtingwijzers sturing geven aan het handelen van politieke D66’ers. En ten slotte omdat D66’ers hele leuke mensen zijn om een feestje mee te vieren (of serieus mee te vergaderen).

Als je mee wilt doen? Je bent van harte welkom!
kijk voor het programma op: https://overijssel.d66.nl/publicaties/verkiezingsprogramma-2019-2023/

Gaat Twente een “blauwezone” worden?

logo_vitaal_twente_rgb.f862a118a60f

Tijdens het recente congres van Participatie Raad Ouderen Overijssel (PROO) vertelde Prof. dr. Miriam Vollenbroek, van de Universiteit Twente over haar onderzoek onder ouderen in Twente. Duizenden ouderen zijn onderzocht. Inmiddels is met vele partners de website www.vitaaltwente.nl in de lucht. Onderzoek en aanbod zijn nu toegankelijk voor de doelgroep. De Europees Commissaris voor Digitale Economie en Samenleving heeft aan Twente de status toegekend van een voorbeeldregio Gezond Ouder Worden. De bijbehorende Award is in Brussel overhandigd aan Jan Binnenmars, wethouder Twenterand, coördinerend namens de 14 Twentse gemeenten. Dus Twente gaat echt voor het zijn van een Blauwe Zone?.
NU nog uitzoeken wat die unieke redenen zijn dat je in Twente goed oud kunt worden. http://www.deblauwezone.nl/de-blauwe-zones/

Aansprekende initiatieven op het thema worden al binnen de regio Twente toegepast. Deze initiatieven richten zich op de ontwikkeling en implementatie van door technologie ondersteunde diensten die mensen in staat stellen zelfstandig hun vitaliteit op peil te houden. Zo wordt er regelmatig een zelfcheck op gezondheid gestuurd naar mensen boven de 65, worden mensen met een risico op gezondheidsklachten uitgenodigd voor een uitgebreidere check en krijgen mensen (digitale) preventie activiteiten aangeboden op het gebied van beweging, voeding of kennis/geheugen.
Want bewegen EN spierversterkende oefeningen zijn van groot belang. Iedereen dus ook in Twente aan de beweegrichtlijnen 2017! Kijk voor tips op: https://www.allesoversport.nl/artikel/hoeveel-moet-je-bewegen-volgens-de-beweegrichtlijnen/

Drukte in de bestuurskamers: WMCZ naar Tweede Kamer

Clientenraad
Eindelijk na veel discussie in het veld ligt het nieuwe wetsvoorstel WMCZ bij de Tweede Kamer. De positie van cliëntenraden in instellingen krijgt daarmee een flinke boost. Dat Actiz als werkgeversorganisatie wijst op nieuwe spanning in de bestuurskamer kan ik me voorstellen maar laat onverlet dat deze nieuwe wet gelukkig meer bevoegdheden geeft aan de cliëntenraad.

Veel cliëntenraden hebben het moeilijk om voldoende mensen te vinden die zich in kunnen / willen spannen om in dialoog met het bestuur en de achterbannen tijdige invloed uit te oefenen. Juist daarom is het logisch om cliëntenraden actieve ondersteuning te bieden vanuit management en bestuur maar ook door onafhankelijke client ondersteuners. Dat is wat anders dan het zijn van ambtelijk secretaris van de cliëntenraad.

Het instituut cliëntenraden is ooit door Joop den Uil gerealiseerd nadat de OR haar intrede had gedaan in de toenmalige bejaardenoorden.Eindelijk ligt er nu een nieuwe wet. Uiteindelijk moet het toch zo zijn dat zelfbeschikking van elke client zich ook vertaalt in vergroting van “zelfbestuur” in maatschappelijke organisaties. Dat dwingt tot het vinden van een nieuwe balans tussen medezeggenschapsorganen, bestuurders en toezichthouders. Een ontwikkeling die organisaties gezamenlijk nieuwe inhoud kunnen geven. En daarbij past beperkte regelgeving maar vooral veel ruimte voor alle partijen om te oefenen met nieuwe vormen van invloed.

Zie o.a. reactie van het Landelijk Orgaan Cliëntenraden (LOC). http://loc.nl/nieuwsberichten-LOC/reactie-loc-op-wetsvoorstel-wmcz-2018-naar-tweede-kamer

Voorzitter raad van bestuur verlaat Zorgspectrum Het Zand

23 mei 2017, bericht van Boardroomzorg.nl

“Voorzitter van de raad van bestuur Wybren Bakker neemt per 1 augustus 2017 afscheid van Stichting Zorgspectrum Het Zand.

Dit besluit is genomen in overleg met de raad van toezicht, aldus een persbericht. Weliswaar hebben beiden dezelfde koers voor ogen met de ontwikkeling van de organisatie, alleen de manier waarop deze gestalte krijgt verschilt. Bakker is inmiddels vrijgesteld van zijn werk als voorzitter van de raad van bestuur, aldus het persbericht van de zorgaanbieder in Zwolle.
Raad van toezicht drukte benoeming door. De Stentor maakt melding van eerdere moeilijkheden bij de raad van bestuur. De problemen deden opgeld rond de aanstelling van lid raad van bestuur Tamara Ritsema eerder dit jaar. Zowel het managementteam als de Cliëntenraad en de OR waren tegenstander van haar benoeming. Een externe adviseur heeft het proces begeleid. En de raad van toezicht drukte de benoeming van Ritsema door”. Einde citaat.

Ik laat, voor mij te snel, een prachtig bedrijf met gemotiveerde professionals achter me en wens van harte een ieder betrokken bij ZHZ het allerbeste. Voor mij liggen er vast weer nieuwe uitdagingen in het maatschappelijke domein in welke rol of functie dat zal zijn?

Grijs Groen Gelukkig

Vandaag in Het Wooldhuis de aftrap gedaan samen met IVN van een met geld van de Postcode Loterij landelijk programma genaamd Grijs Groen en Gelukkig. Zie daarvoor https://www.ivn.nl/grijs-groen-gelukkig. Het Zand is koploper / ambassadeur in Nederland van dit programma. Wethouders uit diverse gemeenten waren daarbij aanwezig. En natuurlijk veel cliënten vanuit de locatie, veel vrijwilligers die aan het programma meedoen en natuurlijk medewerkers. Met dit programma beogen we cliënten in verpleeghuizen meer in aanraking te laten komen met groen buiten alsook meer groen naar binnen te halen. Samen met IVN gaan we daarmee nog meer doen. De locaties liggen allemaal in het groen. Dat is een mooi begin. Er werd vandaag feestlijk gestart door onder andere het planten van een nieuwe appelboom.

Stop met bouwvak: minder stress bij realiseren vakantieroosters!

In de zorg is 24 uur 7 dagen per week bezetting noodzakelijk. Ook tijdens vakanties. Zelfroosteren in de zorg is gelukkig meer en meer normaal. Maar dan komt er weer zomervakantie aan en moet het team samen tot een goed rooster komen. En weer komen alle argumenten voorbij. “In ieder geval wil ik binnen de schoolvakanties”… “mijn man werkt in de bouw en het moet binnen de bouwvak”. Hele begrijpelijke argumenten en heel erg moeilijk om het voor iedereen weer passend te maken zonder de cliëntenzorg tekort te doen of bij een ziekmelding van een collega in de zomer direct formatieproblemen te hebben.

Waarom is die bouwvak er nog? Natuurlijk kan ik ook wel enige redenen bedenken. Maar is het in een 24 uurs economie nog van deze tijd? Ik denk het niet.
Het zou voor heel veel professionals in de zorg een verademing zijn uit dit keurslijf te kunnen stappen en slechts met de schoolvakantie rekening te hoeven houden. Ik denk dat er meer gezinnen blij van worden en dat de zorgverlening in de zomer nog meer gewaarborgd kan zijn zonder heel veel stress in de teamkamers van zorginstellingen.

“FNV Bouw is geen voorstander van verplichte vakantieperiodes voor werknemers in de bouw”. lees ik op de site van de FNVBouw.
Dus werkgevers houden vast aan oude gebruiken. Tijd voor diplomatie, politieke druk of actie?
bouwvak-open

Vakantie voorbij en ruimte in agenda

Een supervakantie is ten einde. Een van de meest spectaculaire ervaringen was het paragliden in de Franse Alpen.2015-07-17 13.26.44
Samen met man en zijn dochter hebben we nu ons 1e vliegbrevet gehaald. Ik zie ons in de toekomst wel vaker hoog in de lucht vliegen.
Met beide benen op de grond nu weer aan het werk.
Een van de voordelen van een 2 hoofdige raad van bestuur is dat je tijdens de vakantie een ervaren collega hebt die alle zaken door laat lopen. De afgelopen dagen weer opgestart en dan blijkt ook wel dat bestuurlijk Nederland echt op vakantie is.
Het uitlopen van een afspraak is dan niet meer erg. Een spontane ontmoeting hoeft niet plots afgebroken. Spontane bezoekjes kunnen zomaar tussendoor. Zou het zo niet altijd eigenlijk moeten zijn? De bestuurlijke agenda kent jaarlijks een aantal maanden topdrukte. Van februari tot juni en van september tot december kunnen de grotere beleidskwesties geagendeerd worden. Daarbuiten is het door wisselende afwezigheid van beleidsbeïnvloeders moeilijker zaken doen. In dezelfde tijd is externe aanwezigheid vaak wenselijk. Zo dwingen we elkaar als bestuurders in 7 maanden veel werk met elkaar te verzetten. Gelukkig zijn er dan nog 5 maanden om en de ruimte in de agenda als ook die spontane momenten van contact voluit te benutten.

Over een kleine week ben ik Statenlid

Dank aan iedereen die gestemd heeft.
Woensdag 18 maart was voor velen een spannende dag. Hoeveel mensen gaan er op D66 Overijssel stemmen? Hoeveel op mij als persoon? Uiteindelijk bleken er 1983 mensen direct op mij gestemd te hebben. En met de overige zetels werd ik daarmee gekozen in de Staten. Een groot aantal inwoners van Overijssel die ik van harte bedank voor hun stem. Het blijft bijzonder om nu daadwerkelijk in de politieke arena in Overijssel mee te gaan spelen. Een betaalde hobby gaat het worden die tijd en inzet in vrije tijd vergt. Mijn eerste prioriteit ligt vanzelfsprekend bij mijn dagelijkse werk voor Zorgspectrum Het Zand. Als voorzitter van de Raad van Bestuur draag ik daar verantwoordelijkheid voor de dienstverlening aan heel veel cliënten en ruim 1000 medewerkers en rond de 700 vrijwilligers. Gelukkig mag en kan ik vertrouwen op de grote professionele inzet van alle beroepsbeoefenaren en mag ik samen met mijn collega bestuurder richting geven aan de strategie en overstijgende doelen van de organisatie. In de politieke arena ga ik ontdekken of we kunnen werken aan een gezamenlijk perspectief voor Overijssel. In de politieke arena zijn stromingen vanuit politieke oriëntaties. Dat zal nieuwe vaardigheden van mij vragen. Ik zie er naar uit om politiek bedrijven te leren in de Staten en ondertussen te blijven werken en leren binnen de mooiste zorgorganisatie van Zwolle e.o. Zorgspectrum Het Zand!
Fijn dat de Raad van Toezicht van Zorgspectrum het Zand me ruimte geeft om het nevenwerk als Statenlid te kunnen gaan doen. Ook daarvoor mijn dank.
IMG_0668

Voorzieningen in kernen en dorpen

Ik hoorde vandaag (weer) tijdens een debat in de Staten van Overijssel met vele belangenorganisaties van ouderen dat die zich zorgen maken over afnemende voorzieningen in kernen en dorpen. Zorgspectrum Het Zand(ZHZ) zit in dorpen met voorzieningen.

Mijn gedachten: het zou mooi zijn als ondernemers / banken en nutsbedrijven samen met zorgaanbieders als ZHZ zorgdragen dat burgers in alle centra van ZHZ geld kunnen pinnen, post en pakjes kunnen afhalen, in wekelijkse spreekuren administratieve zaken af kunnen handelen en zoveel meer als nuttig en nodig. De locaties van ZHZ zijn er voor de mensen die er wonen EN voor de burgers er om heen. De belangrijkste vraag en uitdaging is voor alle partijen om over het “eigen” domein te kijken en ruimte te maken voor unieke nieuwe verbindingen met partners in de kernen en dorpen. Er zijn ervaringen elders in het land die laten zien dat het kan. Waar gewenst richten we “zorgcoöperaties” op die van en voor de inwoners zijn. Waar zeggenschap in is geregeld en mensen als “eigenaar” meedelen in de kosten en de baten. Dat is maatschappelijk ondernemen!