Nieuwe WMCZ medio 2020 in uitvoering

Dinsdag 21 mei 2019 was een gedenkwaardige dag voor cliŽnten en hun wettelijk vertegenwoordigers in de zorgsector. De Eerste Kamer ďaanvaardeĒ het wetsvoorstel WMCZ 2018 van de Regering. Een half jaar na het moment van aanvaarding door de Tweede Kamer. Hierdoor zal na 23 jaar de huidige WMCZ gaan vervangen worden. 18 jaar geleden was het al de bedoeling Ė na een eerste evaluatie Ė dat de wet vervangen moest worden, maar verschillende keren sneuvelden wetsontwerpen.

CliŽnten en hun wettelijk vertegenwoordigers in cliŽntenraden krijgen aanzienlijk sterkere bevoegdheden (bijvoorbeeld instemmingsrecht bij de belangrijkste zaken), dienen er lokale cliŽntenraden te komen als de cliŽnten of hun wettelijk vertegenwoordigers dat uitspreken, krijgen cliŽntenraden recht op onafhankelijke ondersteuning, een harder recht op faciliteiten of juridische ondersteuning, etc. Ook dienen de zorgorganisaties aanvullend op de zorgplannen directe inspraak te gaan organiseren over de directe zorg van cliŽnten. CliŽntenraden worden verplicht met hun achterban te gaan communiceren. Al met al gaat er veel op de schop.

De sector kan zich nu gaan voorbereiding op de invoering. Verwacht wordt dat dat voorjaar 2020 zal zijn. De Minister is nog bezig met een uitvoeringsbesluit over de vraag welke type voorzieningen onder de wet gaan vallen en welke precies niet (bijvoorbeeld justitiŽle instellingen). Dat besluit moet aan de hand van een ambtelijk ontwerp binnenkort aan de Regering worden voorgelegd door de Minister. Vervolgens gaat het besluit nog naar de Raad van State, Tweede Kamer en Eerste Kamer. Maar dat zal zeker einde dit jaar afgehandeld zijn. Ondertussen gaan de diverse belangenorganisaties alvast aan de slag met het opstellen van modelverordeningen.

Zie via deze link de belangrijkste verschillen: https://www.clientenraad.nl/publicaties/verschil-oude-en-nieuwe-wmcz/