Kerstbomen in wijk van Zutphen

Een mooi verhaal uit periodiek Zorg & Welzijn over een organisatie waar ik toezichthouder ben. Een mooi verhaal over Perspectief https://www.perspectiefzutphen.nl/.

In de Zutphense wijk Waterkwartier worden dit jaar voor het eerst verlichte kerstbomen ingezet als middel om tot contact en verbinding te komen, vertelt Willem Wallerbos, sociaal werker bij welzijnsorganisatie Perspectief. Het is een idee vanuit de bewoners zelf.

Elk jaar hangt er in en rond het centrale winkelcentrum in de wijk feestverlichting. Voor de welzijnswerkers was dat aanleiding om met buurtbewoners in gesprek te gaan over de betekenis van die lichtjes, vertelt Willem Wallerbos. ‘Dat leverde hele mooie open gesprekken op. Voor de een betekent licht vrolijkheid, voor een ander veiligheid en weer een ander kent er een religieuze betekenis aan toe.’

En zo ontstond het idee om op om meerdere plaatsen in de wijk een verlichte kerstboom neer te zetten, die door de buurtbewoners zelf kan worden versierd. Wallerbos: ‘Dat hebben we doorgezet in een hele mooie samenwerking met onder andere de gemeente, woonbedrijf Ieder1, diverse wijkinitiatieven, winkeliers en scholen.’

Het aanjagen van contacten en verbondenheid in een straat of buurt – Wallerbos hoopt dat de bomen dat teweeg zullen brengen. ‘Dat mensen naar buiten gaan en elkaar meenemen om te gaan kijken en te helpen versieren. Of hoe mooi zou het zijn als bijvoorbeeld een hele straat zich om een boom zou ontfermen – en daardoor ook wat meer om elkaar?’

Alle bewoners hebben een flyer in de bus gehad en ook met posters in de wijk is de komst van de bomen en de bedoeling, aangekondigd en uitgelegd. Bij verschillende winkels kunnen mensen een knutselpakketje halen en ook op basisscholen wordt enthousiast geknutseld. Inmiddels zijn vier van de acht bomen neergezet en dat heeft al hele mooie dingen opgeleverd aan onderlinge contacten en gesprekken. ‘Dat is echt prachtig om te zien’, zegt Wallerbos, die hoopt dat de bewoners zo gehecht raken aan “hun boom” dat het een jaarlijkse traditie wordt.