Op naar Statenverkiezingen 2023

Direct na de sluiting van de stembussen op woensdag 16 maart begon de campagne voor de volgende verkiezingen. 2023 zijn de waterschap- en Statenverkiezingen. De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen kun je niet doortikken naar 2023 maar er is wel van te leren. Een van de opvallende uitkomsten is de grote winst van lokale partijen.

Kijkend naar de standpunten van lokale partijen dan valt tenminste een standpunt op: geen windmolens en geen zonnevelden. Een duidelijke positie maar ook een onhoudbare positie. De fantasie dat zonnepanelen op daken genoeg zijn of dat windmolentjes bij boerderijen de rest wel opwekken is niet op feiten gebaseerd. Denken dat je wel even wat kerncentrales plaatst en daarmee het tekort aan duurzame energie oplost is eveneens utopie. Dus de conclusie kan niet anders zijn dan dat veel lokale partijen de kiezers misleiden. Het vertrouwen in de lokale politiek zal daardoor weer een forse knauw krijgen.

Want wat betekent dit gedrag voor de provinciale verkiezingen? Ik zie al dat lokale partijen zich meer verenigen via een soort “vrijwillige binding”. Onder die vrije vleugels dan samen tegen de rest? En met de andere populistische partijen lekker tegen zijn. Het “stem tegen” of “stem ze weg” zal nog meer als dom wapen worden ingezet.

En zo verwacht ik bij de verkiezingen op provinciaal niveau sterk verzet tegen windmolens en zonnevelden. Tegen de transitie van de landbouw en tegen geld voor sterkere natuur. Lekker makkelijk scoren en lak hebben aan de toekomst van de aarde voor generaties na hen. De uitdaging voor D66 is trouw te zijn aan haar doelen en een scherp geluid laten horen. Niet meewaaien met populistisch gebral maar staan voor de eigen positie en standpunten.  Weet te overtuigen en aan te sluiten bij inwoners in Overijssel die de noodzakelijke transities omarmen en hun stem en steun wel geven. We zijn met velen!

Daken vol met zonnepanelen en boerderijmolens blijven ondertussen welkom maar echte duurzaamheid vergt ook inpassen en voordelen behalen door plaatsing van windmolens en zonnevelden.  Dat is eerlijke verhaal. Het D66 verhaal!