Baas in eigen huis

Tot in de jaren 90 werden er nog zorginstellingen gebouwd die vanaf de gangen de mogelijkheid boden zo de prive woning van de zorgbehoevende bewoner in te kijken. Lekker makkelijk voor de zusters en broeders. Natuurlijk is privacy inmiddels hot. Gelukkig maar. Zo kunnen alle eigen mee gebrachte kleedjes en posters tegen de ramen verdwijnen.

Ook als je zorg nodig hebt blijf je baas in eigen huis. De organisatie weet vaak al zoveel over de cliënt. Het zou een verandering zijn als de cliënt evenveel over de zorgverlener en de algehele organisatie weet.

Een gelijkwaardige relatie tussen hulpverlener en cliënt is pas mogelijk als wederzijds de behoeften aan informatie en kennis gedeeld en onderhouden blijven. Daarin ligt een opdracht voor alle hulpverleners.

Wageningen had primeur mei 2014

Ouderen werden gesommeerd huis en haard te verlaten. Illegaal verbleven ze in een zorgcentrum. De regels werden landelijk aangescherpt, de gemeente ging zich voortvarend met zorginfrastructuur bemoeien en zie daar: je komt in krant en maakt ouderen in heel Nederland die in een zorginstelling verblijven onnodig angstig.

Ik ken de details niet. Dus zou ik elk commentaar moeten mijden. Maar hier is meer aan de hand. Een duiding van nieuwe krachtsverhoudingen tussen gemeenten en aanbieders van zorg? Wie heeft eigenlijk het meest te verliezen binnen deze transities die de overheid nu gaat doorvoeren?
De werkelijke zeggenschap ligt niet bij gebruikers van zorgwoningen lijkt het thans in Wageningen.

Een cliëntenraad dient zodanige bevoegdheden te hebben dat incidenten als in Wageningen tijdig voorkomen kunnen worden. Of de wetgever daar ook voldoende aandacht voor heeft?

Voor het LOC nog genoeg werk te doen om samen met partners die rechten van cliënten serieus nemen stevig te ondersteunen.

Spikes om fietsbanden?

Spikes om fietsbanden?

Wat een mens al niet kan voelen na een dagje fietsen. Benen voelen als strakke pilaren en spieren staan stijf. Voelt wel lekker en ik merk dat opgebouwd melkzuur langzaam weer weg trekt. Veel water drinken om zo fit en fris te blijven en lijf snel kan herstellen. De temperatuur gaat hard naar beneden en snel komt sneeuw het land in. Nu al is het koud en voel ik de winter komen. Helaas zal daardoor fietsen moeilijker worden. Of kan ik spikes rond mijn fietsbanden leggen? Of toch maar lekker voor de openhaard, een goed boek en geduld bewaren. Tips zijn welkom.

Zorgstad Amsterdam: want elke burger heeft recht op zorg ook in 2015!

Zorgstad Amsterdam: want elke burger heeft recht op zorg ook in 2015!

Vanmiddag SIGRA vereniging als bestuurslid de aanpak rond strategisch arbeidsmarktbeleid gepresenteerd. Amsterdam zal in 2015 1 op de 3 vacatures in de Zorg moeilijk tot niet in kunnen vullen. Ook elders in Nederland zal een tekort ontstaan. Van de 55.000 beroepsbeoefenaren in de zorg in Amsterdam komen ruim 20.000 uit andere gemeenten. Als daar de tekorten toenemen zal het tekort dubbel zo hard ontstaan. Amsterdam moet, om alle burgers van zorg te kunnen blijven voorzien, nu grootstedelijk een actieplan opstellen dat gedragen wordt door de stad. We hebben bobo’s nodig om dit tekort niet het probleem van alleen de sector te laten zijn maar HET probleem voor alle Amsterdammers. De leden van de vereniging SIGRA steunen deze strategische benadering. We kunnen het niet alleen. Banken, Philips, KPN, de Burgemeester, het onderwijsveld, cliëntenorganisaties en natuurlijk ook de zorgaanbieders moeten samen aan de slag: zodat alle burgers ook in de toekomst professionele en dus kwalitatieve zorg blijven of kunnen ontvangen. Zorgstad, Topstad = ZorgTopStad. Amsterdam kan het: de VOC mentaliteit!

Mooi winterweer voor NS

Mooi winterweer voor NS

treinGisteravond gedoe met NS en toch waren mede lotgenoten rustig en ontspannen op Duivendrecht, in Weesp, in Amersfoort en in Deventer. Al die stations heb ik gehad om na een staande reis van ruim 3 uur thuis te komen. Leuke gesprekken met mensen gehad. Een sfeer zoals ik beleefde bij de laatste echte winter. Allemaal hebben we er last van maar we maken er het beste van. Heb leuke gesprekken met mensen gehad. Een student europees recht vertelde nog niet te weten welk werk ze zou gaan doen. Ze vond haar generatie (ik schat haar 25) nogal wisselend in dat soort keuzes en ze had daar zelf ook nog last van. Ik wens haar een keuze die bij haar past. Inmiddels in de donkere dagen. Vanmiddag de tuin winterklaar gemaakt. Nog een middag en het is klaar. De herfst kan uit mijn hoofd. Het is bijna winter

Werk voor ex kamerleden van de PVV

Werk voor ex kamerleden van de PVV

Gaaf weer vandaag om veel te fietsen. Rond de 60 kilometer afgelegd tot en met de Veluwe over. Prachtig zonnetje en koele wind zorgden voor frisse benen. Een terugkerende ergernis is het vele afval dat langs het fiestpad ligt. Flessen, blikjes, snackpapiertjes, vuilniszakken (met vulling), rottende folders. Je komt wat tegen. Nu er bijna geen hondestront meer op straat te vinden is zou Wilders al zijn “rotjochies” niet achter de tralies moeten zetten maar ze als vuilprikker aan de slag moeten zetten. Een PVV ex-kamerlid kan als begeleider prima zijn bijdrage leveren. Aangezien er vast nog meer uit de PVV fractie vallen ligt het werk nu echt op straat. Doen ze tenminste nog iets goeds. Graus zou overigens moeten pleiten voor opruimcops want al dat afval schaadt dierenwelzijn!

Ziekte overkomt je, verzuim doe je in overleg

Ziekte overkomt je, verzuim doe je in overleg

Vrijdag een studiedag gehad hoe met verzuim om te gaan in de organisatie. Veel nieuwe inzichten opgedaan. Verantwoordelijkheid ligt bij de medewerker die zich ziek heeft gemeld. Regie ligt bij de leidinggevende. Je kan als leidinggevende doorvragen wat de medewerker gaat doen, hoe die zorgt niet te verzuimen, welke acties hij of zij onderneemt. Je moet in overleg treden tussen partijen. Medewerkers kunnen niet meer de afwezigheid wegens ziekte bij de werkgever neerleggen. Ze zijn zelf verantwoordelijk ook voor de gevolgen van verzuim. Je moet dossier maken, en als het nodig is, omdat niets gaat veranderen, de organisatie niet opzadelen met hoge kosten en door de afwezigheid minder handen aan het bed of hulpverlening.
We hebben binnen PuurZuid een te hoog verzuim. Dit komt door ons warme verwennende opstelling. Een leidinggevende moet ook confronteren, anderen aanspreken op gedrag. In een jaar tijd is zo het verzuim met een gemiddelde van 2% naar beneden bij te stellen. Alle leidinggevenden en de OR stemden in met het beleid. Nu de vervolgstappen zetten in het MT