Baas in eigen huis

Tot in de jaren 90 werden er nog zorginstellingen gebouwd die vanaf de gangen de mogelijkheid boden zo de prive woning van de zorgbehoevende bewoner in te kijken. Lekker makkelijk voor de zusters en broeders. Natuurlijk is privacy inmiddels hot. Gelukkig maar. Zo kunnen alle eigen mee gebrachte kleedjes en posters tegen de ramen verdwijnen.

Ook als je zorg nodig hebt blijf je baas in eigen huis. De organisatie weet vaak al zoveel over de cliënt. Het zou een verandering zijn als de cliënt evenveel over de zorgverlener en de algehele organisatie weet.

Een gelijkwaardige relatie tussen hulpverlener en cliënt is pas mogelijk als wederzijds de behoeften aan informatie en kennis gedeeld en onderhouden blijven. Daarin ligt een opdracht voor alle hulpverleners.