Ziekte overkomt je, verzuim doe je in overleg

Vrijdag een studiedag gehad hoe met verzuim om te gaan in de organisatie. Veel nieuwe inzichten opgedaan. Verantwoordelijkheid ligt bij de medewerker die zich ziek heeft gemeld. Regie ligt bij de leidinggevende. Je kan als leidinggevende doorvragen wat de medewerker gaat doen, hoe die zorgt niet te verzuimen, welke acties hij of zij onderneemt. Je moet in overleg treden tussen partijen. Medewerkers kunnen niet meer de afwezigheid wegens ziekte bij de werkgever neerleggen. Ze zijn zelf verantwoordelijk ook voor de gevolgen van verzuim. Je moet dossier maken, en als het nodig is, omdat niets gaat veranderen, de organisatie niet opzadelen met hoge kosten en door de afwezigheid minder handen aan het bed of hulpverlening.
We hebben binnen PuurZuid een te hoog verzuim. Dit komt door ons warme verwennende opstelling. Een leidinggevende moet ook confronteren, anderen aanspreken op gedrag. In een jaar tijd is zo het verzuim met een gemiddelde van 2% naar beneden bij te stellen. Alle leidinggevenden en de OR stemden in met het beleid. Nu de vervolgstappen zetten in het MT