Wageningen had primeur mei 2014

Ouderen werden gesommeerd huis en haard te verlaten. Illegaal verbleven ze in een zorgcentrum. De regels werden landelijk aangescherpt, de gemeente ging zich voortvarend met zorginfrastructuur bemoeien en zie daar: je komt in krant en maakt ouderen in heel Nederland die in een zorginstelling verblijven onnodig angstig.

Ik ken de details niet. Dus zou ik elk commentaar moeten mijden. Maar hier is meer aan de hand. Een duiding van nieuwe krachtsverhoudingen tussen gemeenten en aanbieders van zorg? Wie heeft eigenlijk het meest te verliezen binnen deze transities die de overheid nu gaat doorvoeren?
De werkelijke zeggenschap ligt niet bij gebruikers van zorgwoningen lijkt het thans in Wageningen.

Een cliëntenraad dient zodanige bevoegdheden te hebben dat incidenten als in Wageningen tijdig voorkomen kunnen worden. Of de wetgever daar ook voldoende aandacht voor heeft?

Voor het LOC nog genoeg werk te doen om samen met partners die rechten van cliënten serieus nemen stevig te ondersteunen.