Zorgstad Amsterdam: want elke burger heeft recht op zorg ook in 2015!

Vanmiddag SIGRA vereniging als bestuurslid de aanpak rond strategisch arbeidsmarktbeleid gepresenteerd. Amsterdam zal in 2015 1 op de 3 vacatures in de Zorg moeilijk tot niet in kunnen vullen. Ook elders in Nederland zal een tekort ontstaan. Van de 55.000 beroepsbeoefenaren in de zorg in Amsterdam komen ruim 20.000 uit andere gemeenten. Als daar de tekorten toenemen zal het tekort dubbel zo hard ontstaan. Amsterdam moet, om alle burgers van zorg te kunnen blijven voorzien, nu grootstedelijk een actieplan opstellen dat gedragen wordt door de stad. We hebben bobo’s nodig om dit tekort niet het probleem van alleen de sector te laten zijn maar HET probleem voor alle Amsterdammers. De leden van de vereniging SIGRA steunen deze strategische benadering. We kunnen het niet alleen. Banken, Philips, KPN, de Burgemeester, het onderwijsveld, cliëntenorganisaties en natuurlijk ook de zorgaanbieders moeten samen aan de slag: zodat alle burgers ook in de toekomst professionele en dus kwalitatieve zorg blijven of kunnen ontvangen. Zorgstad, Topstad = ZorgTopStad. Amsterdam kan het: de VOC mentaliteit!