Innovatielabs voor Agro&food sector met focus op verduurzaming landbouw

Afgelopen statenvergadering stond het investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma agro & food Overijssel op de agenda. Met dit investeringsvoorstel wordt €12 miljoen euro geïnvesteerd in de agro & food sector.

Wybren Bakker (Statenlid D66): Elke dag eten we en elke dag zorgen boeren ervoor dat we kunnen eten. Dat willen we ook in de toekomst blijven doen, daarom moeten we samen de aarde koesteren.

De agrofoodsector heeft het economisch zwaar én moet de transitie maken naar een duurzame landbouw. Toch is het een krachtige sector die wereldwijd voorop loopt. Er zit veel kracht en kennis bij de vele ondernemende boeren die elke dag voedsel produceren én zorgdragen voor de aarde.

Juist vanwege het belang voor onze voedselproductie verdient deze sector provinciale steun. D66-Overijssel steunde dan ook het voorstel, echter ging het voorstel niet ver genoeg.

Wybren Bakker: “vandaag willen we eten én in de toekomst ook. Daarom moet het geld van de provincie ingezet worden om de landbouw van de toekomst mogelijk te maken. Wij zien een landbouwsector waarin innovatie, circulariteit en duurzaam gebruik centraal staat.”

Vandaar dat D66-Overijssel een amendement heeft ingediend dat zorgt voor de landbouw van de toekomst. Landbouw waar gewerkt wordt met innovatielabs, landbouw waar creativiteit en innovatie beloond worden en landbouw waar de sector zelf kennis uitwisselt, niets werkt beter dan een boer die een andere boer verteld over innovatie. Dit alles zodat we ook in de toekomst voedsel kunnen blijven eten.

Geen EU meer als excuustruus in UK

Wat een keuze hebben inwoners van Engeland gemaakt! Wat komt er nu aan antisentiment voor de EU als faciliterend orgaan in andere landen los? Waar gaat het heen?

Wat is het gemakkelijk scoren om een perspectief te schetsen dat je zonder de EU wel regie op je leven en je eigen dorp of gemeenschap hebt. Dat je wel keuzes hebt hoe je het leven leeft. En binnen de EU alles daar besloten is. De EU als abstract iets dat alleen maar lastig is want het goede vinden we snel gewoon.

Was het vroeger: “het komt door Brussel” moeten landelijke UK politici straks uitleggen dat het de keuze van de inwoners zelf is en dat keuzes door het landelijke parlement zijn gemaakt die effect hebben op de leefwereld en beleving van lokale inwoners. De excuustruus EU is voorbij. Zou dat versterkend werken op het vertrouwen dat de inwoners hebben in politici.

Ieder mens wil enige mate van “grip” op het leven en ten minste het gevoel hebben zelf aan het roer te staan. Echter op majeure vraagstukken: vrede, veiligheid, economische groei en gedeelde waarden, heb je als individu beperkt invloed op en toch heeft het effect op je leven. Een vooronderstelling dat je dit zonder EU gemakkelijker mogelijk maakt EN jezelf er weer invloed op hebt is een utopie.

Meer dan ooit moeten alle politici uitleggen wat de meerwaarde van de EU is en welke rol de landelijke politiek daarbinnen heeft gespeeld. En natuurlijk moeten we dagelijks concreet kenbaar maken wat de voordelen zijn van gezamenlijk beleid maken in de EU.

Dat blijft nodig elke dag opnieuw. Zeker nu!

Gezocht: Overijsselse D66 leden met passie voor natuur en landbouw

Graag kom ik in contact met ter zake kundige leden die maximaal drie keer per jaar bijeenkomen in de Overijsselse klankbordgroep Natuur en Landbouw.

Als Statenlid mag ik me voornamelijk bezig houden met provinciale issues m.b.t. natuur en landbouw. En die zijn er genoeg! Inmiddels heb ik me voldoende ingewerkt en een aardig beeld van de sector kunnen vormen door o.a. werkbezoeken en infosessies mee te maken. Dat blijf ik natuurlijk graag doen. Maar via die weg spreek ik beperkt leden van onze partij. Dat wil ik graag veranderen. Ik stel me voor dat we maximaal 3 keer per jaar bijeenkomen aan de hand van een agenda en dat we tussendoor adhoc via mail / tel contacten onderhouden. Tijdens de bijeenkomsten staat uitwisseling centraal gebaseerd op het verkiezingsprogramma, het coalitieakkoord en de actuele politieke issues. De bijeenkomsten worden in principe op een doordeweekse avond gehouden centraal in onze mooie provincie en worden ambtelijk ondersteund.

Het mooiste is natuurlijk een goede spreiding van de leden van de klankbordgroep zowel in woonplek als in deskundigheden. Na je aanmelding zal ik binnen de fractie afstemmen wie uitgenodigd worden voor deelname aan de klankbordgroep. Vooralsnog ga ik uit van maximaal 10 leden. De reiskosten van de bijeenkomsten kunnen vergoed worden op basis 2e klasse OV / auto 0.19 cent de kilometer. Als je mee wilt doen dan zie ik je aanmelding graag voor 1 november 2015 tegemoet. Dat kan via fractie@d66overijssel.nl Graag naast je naam en overige basisgegevens in een halve A4 motiveren waarom jij deel wilt nemen aan de klankbordgroep en waar je bijzondere betrokkenheid met natuur en landbouw uit blijkt.

Na 1 november informeer ik je over de eventuele voortgang. Alvast mijn dank voor je aanmelding. En bij eventuele vragen verneem ik die graag!

Wybren Bakker
Statenlid D66 Overijssel
Portefeuille: landelijk gebied (natuur en landbouw)
Wybren.bakker@d66overijssel.nl

Inkijkje in een gevarieerde week als Statenlid

Een gemiddelde week van een statenlid is een gevarieerde week. Vergaderingen, werkbezoeken, het bijwonen van diverse bijeenkomsten en het graven in dossiers.
Dinsdagavond heb ik me voorbereid op een ontmoeting met een collega statenlid van de PvdA de dag erna en een inwoner uit Hardenberg die met projecten bezig is (als vrijwilliger) met betrekking tot ruimte voor de Vecht. Ik was de volgende ochtend al vroeg bij hem op de koffie en heb veel geleerd over de loop van de Vecht en de verbindingen met Duitsland en de waarde voor recreatieondernemers en boeren aan de Vecht. Vervolgens naar het Provinciehuis (met een hoofd vol verhalen) ; diverse kleine overleggen met andere statenleden en een voorbespreking met de eigen fractie en daarna de Statenvergadering (14.00 uur). Ik heb de Commissaris van de Koning Ank Bijleveld persoonlijk bedankt voor de steun om op 11 oktober aandacht te besteden aan Coming Out Day. Daarover had ik vragen gesteld met als resultaat dat de regenboogvlag jaarlijks op deze dag zal wapperen op het Provinciehuis; Een sterk signaal vanuit de Provincie: iedereen doet er toe! We gaan er de komende tijd nog wat extra aandacht voor vragen, samen met de Commissaris van de Koning!

Tijdens de Statenvergadering had ik mijn eerste echte publieke moment toen ik een statenlid van de ChristenUnie over een motie van haar interrumpeerde. Die motie heeft het niet gehaald. Met D66 collega Claar Grooten en Jan Westert (ChristenUnie) hebben we daarna nog gesproken met Gedeputeerde Bert Boerman over de financiering van BelangenOrganisatieOverijssel. D66 en CU willen duidelijkheid over de bereidheid van de provincie om projectsubsidie te verstrekken aan deze partij als daar een aanvraag voor komt. Wij zien een gemeente overstijgend belang maar willen geen provinciaal geld stoppen in exploitatie van voorzieningen.

Tussendoor nog even afgestemd met Gedeputeerde Monique van Haaf. Ik heb met haar gesproken over de voorwaarden voor het tijdelijk verpachten van grond die in bezit is van de provincie. De bodem moet meer aandacht. Daar was ze het mee eens. We maken samen een vervolgafspraak om dieper over de materie door te praten.

Vrijdagmiddag op werkbezoek naar de IJsseldelta, IJsselmonding, Stadserven Kampereiland en Gebiedscoöperatie IJsseldelta. Een waardevol en leerzaam bezoek samen met gemeentelijke, waterschap- en provinciale bestuurders. Wat een prachtig gebied en wat wordt er boeiend over verteld! De lunch bestond uit streekproducten. Tijdens de overtocht naar één van de eilanden gerookte gans gegeten (lekker: en vast een toekomstig streekproduct). Door dergelijke werkbezoeken leer ik Overijssel beter kennen en kom ik steeds meer te weten over de effecten van het Provinciale beleid met betrekking tot natuur en landbouw. Die afspraak met gedeputeerde Van Haaf moet nu zeker snel gemaakt worden!

Zondagmiddag tijd om alles op te tekenen en verdere acties in gang te zetten. De agendapunten voor de fractievergadering moeten de deur uit, mails moeten beantwoord (ook als ik ergens niet naar toe kan, stuur ik wel even een berichtje) en zo gaat ook deze middag op aan het werken als Statenlid.

Leuk bijwerk naast een unieke en prachtige baan binnen Zorgspectrum Het Zand!

Verkiezingen Eerste Kamer kunnen prima digitaal!

De Eerste Kamer is woensdag gekozen. Een ritueel met bijzondere kenmerken. Hokjes in de Statenzaal, uit- en afgifte van stemformulieren door de Commissaris van de Koning, rood potlood en verzegeling met echt stempel. Elke provincie heeft klokslag om 15 uur door het gehele land haar keuze moeten maken. Naast het benoemen van commissies was dit vandaag het belangrijkste wat er in de vergadering van Provinciale Staten van Overijssel zich afspeelde. De verkiezingen voor de Eerste Kamer doen er toe. Op het einde van het ritueel was er bij mij wel enig ongemak. Diverse uren bijeenkomen terwijl we gewoon digitaal hadden kunnen stemmen. Ieder vanuit eigen werk- of woonplaats. Graag voortvarend doorpakken Plasterk en regel het voor een volgende keer. Binnen 4 jaar is toch niet een al te hoge ambitie voor u neem ik aan.

In de wandelgangen nog wel enige andere zaken gedaan. Met 50+ en de VVD afgestemd hoe om te gaan met vragen over een relevant lokaal issue m.b.t. recreatiewoningen en onze opstelling als Staten daarmee. We hebben bekeken hoe we dat op de politieke agenda kunnen gaan zetten. Mooi om te ontdekken dat enige pragmatiek ook bij andere partijen bestaat en we niet gelijk kijken naar waar onze verschillen zijn maar hoe we respectvol met vragen van burgers om kunnen gaan. Of dit naar tevredenheid van de betreffende burger is betwijfel ik overigens nog wel. Krijgt denk ik nog zeker een vervolg. Mooi om de eigen kracht van burgers daarin ook te ervaren. Ik hoop dat ze in gaan spreken als er in commissie over gesproken gaat worden.

Naast een gave fulltime baan ook Statenlid Overijssel

Donderdag ben ik geïnstalleerd als Statenlid namens D66 in de Provinciale Staten van Overijssel. Een mooi moment voor 5 D66ers die samen de Statenfractie vormen. Een leuk team mensen. De top 5 bleef de top 5. Ik hoop dat de overige leden uit de top 10 nog vaak mee gaan doen want er ligt veel werk te wachten waarvoor expliciete expertise nodig is. De steunfractie moet maar snel gevormd worden nadat de collegeonderhandelingen zijn afgerond. Direct na installatie werd aan elke fractie verzocht de verkiezingsuitslag te duiden zodat de informateur aan het werk kon met zo mogelijk gerichte opdrachten. Als fractie gingen we dus gelijk aan de slag onder de bezielende en kundige leiding van Margreet onze fractievoorzitter. Zelf ben ik intern binnen de fractie gekozen tot vice-fractievoorzitter.
De verdeling van de portefeuilles hebben we ondertussen ook gedaan.
Ik ben 1e woordvoerder op:
– Inrichting Landelijk Gebied (ILG)
– Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling waaronder Water (DROWW)
En 2e woordvoerder / vervanger op:
– Financiën
– Kwaliteit Openbaar Bestuur (KOB).
Het gaat nu echt beginnen. In april en mei zijn veel introductiebijeenkomsten op de woensdag. Daardoor ben ik minder op mijn echte werk op die dagen.

Gelukkig weten de dames van het directiesecretariaat binnen Zorgspectrum Het Zand alle afspraken met veel creativiteit en flexibiliteit in goede banen te leiden. Want 7 dagen per week 24 uur per dag ben en blijf ik graag aanspreekbaar als voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgspectrum Het Zand en nu ook als bijbaan 7 dagen per week 24 uur per dag benaderbaar als Statenlid van Overijssel.

2015-03-26 20.51.07

Over een kleine week ben ik Statenlid

Dank aan iedereen die gestemd heeft.
Woensdag 18 maart was voor velen een spannende dag. Hoeveel mensen gaan er op D66 Overijssel stemmen? Hoeveel op mij als persoon? Uiteindelijk bleken er 1983 mensen direct op mij gestemd te hebben. En met de overige zetels werd ik daarmee gekozen in de Staten. Een groot aantal inwoners van Overijssel die ik van harte bedank voor hun stem. Het blijft bijzonder om nu daadwerkelijk in de politieke arena in Overijssel mee te gaan spelen. Een betaalde hobby gaat het worden die tijd en inzet in vrije tijd vergt. Mijn eerste prioriteit ligt vanzelfsprekend bij mijn dagelijkse werk voor Zorgspectrum Het Zand. Als voorzitter van de Raad van Bestuur draag ik daar verantwoordelijkheid voor de dienstverlening aan heel veel cliënten en ruim 1000 medewerkers en rond de 700 vrijwilligers. Gelukkig mag en kan ik vertrouwen op de grote professionele inzet van alle beroepsbeoefenaren en mag ik samen met mijn collega bestuurder richting geven aan de strategie en overstijgende doelen van de organisatie. In de politieke arena ga ik ontdekken of we kunnen werken aan een gezamenlijk perspectief voor Overijssel. In de politieke arena zijn stromingen vanuit politieke oriëntaties. Dat zal nieuwe vaardigheden van mij vragen. Ik zie er naar uit om politiek bedrijven te leren in de Staten en ondertussen te blijven werken en leren binnen de mooiste zorgorganisatie van Zwolle e.o. Zorgspectrum Het Zand!
Fijn dat de Raad van Toezicht van Zorgspectrum het Zand me ruimte geeft om het nevenwerk als Statenlid te kunnen gaan doen. Ook daarvoor mijn dank.
IMG_0668

Voorzieningen in kernen en dorpen

Ik hoorde vandaag (weer) tijdens een debat in de Staten van Overijssel met vele belangenorganisaties van ouderen dat die zich zorgen maken over afnemende voorzieningen in kernen en dorpen. Zorgspectrum Het Zand(ZHZ) zit in dorpen met voorzieningen.

Mijn gedachten: het zou mooi zijn als ondernemers / banken en nutsbedrijven samen met zorgaanbieders als ZHZ zorgdragen dat burgers in alle centra van ZHZ geld kunnen pinnen, post en pakjes kunnen afhalen, in wekelijkse spreekuren administratieve zaken af kunnen handelen en zoveel meer als nuttig en nodig. De locaties van ZHZ zijn er voor de mensen die er wonen EN voor de burgers er om heen. De belangrijkste vraag en uitdaging is voor alle partijen om over het “eigen” domein te kijken en ruimte te maken voor unieke nieuwe verbindingen met partners in de kernen en dorpen. Er zijn ervaringen elders in het land die laten zien dat het kan. Waar gewenst richten we “zorgcoöperaties” op die van en voor de inwoners zijn. Waar zeggenschap in is geregeld en mensen als “eigenaar” meedelen in de kosten en de baten. Dat is maatschappelijk ondernemen!

Vooruit met Overijssel

Vandaag werd weer een nieuwe peiling bekend. De PVV en D66 strijden om de eerste plaats in de verkiezingen van de Provinciale Staten. Wat een contrast is dat toch. D66 wil vooruit. De PVV hangt in het oude, zoekt oplossingen door terug te gaan in de (inmiddels geromantiseerde) tijd. In mijn privé en werk zie ik veel mensen die vooruit willen. Die met hun talenten Nederland mooier, beter, fijner willen maken en daar zo nu en dan de politiek bij nodig hebben om dat mogelijk te maken. Daarbij kan ook de provincie, zolang we die nog hebben, een bijdrage leveren. Ik zal me daar als kandidaat en hopelijk straks als Statenlid van Overijssel hard voor maken. Overijssel is een prachtige provincie om in te wonen en leven en te ondernemen. Nu moeten we alle zeilen bijzetten en ons focussen op grotere werkgelegenheid en nieuwe groei en ons nadrukkelijk binnen de provincie focussen op de wettelijke kerntaken. D66 gaat voor de toekomst, voor vertrouwen in de kracht van mensen, voor nieuwe groei en het benutten van kansen. Ik vertrouw er op dat op 18 maart die route een duidelijke meerderheid gaat halen zowel in de provincie Overijssel als afgeleid daarmee in de Eerste Kamer. Stem daarom 18 maart 2015 op D66.
IMG_0668logo-D66

Gast van de Staten Overijssel

Vandaag was ik samen met andere D66 ers uit Overijssel “gast van de Staten van Overijssel”. Met een speciaal welkom van de commissaris van de Koning was het leuk en leerzaam om een vergaderdag bij te wonen. Het onderwerp vliegveld Twente werd in de Staten behandeld. D66 is blij met het advies van de Commissie van Wijzen onder leiding van de heer Wientjes. We omarmen het en stellen geen voorwaarden vooraf. Nu doorzetten. Voortgaan in die geest en komen tot concrete invulling van het mooie gebied in de lijn van de wijze adviezen. We zagen als gasten van de Staten diverse partijen voorwaarden stellen of gewoon tegen zijn (om duistere redenen). D66 maakte met de bijdrage van Aart Karssen zeer duidelijk waar D66 als initiatief nemer voor de commissie nu staat. Wat een prachtig moment voor Aart om dit als (bijna) afsluiting zo te mogen zien gebeuren. Trots om samen met veel enthousiaste D66ers na 18 maart 2015 in de Staten het goede voort te zetten. We kunnen het verschil maken: dat heeft de Statenfractie van D66 Overijssel onder leiding van Aart laten zien. Aan de nieuwe toekomstige fractie om de handschoen op te pakken en voort te gaan. Vandaag konden we achter het Katheder alvast even oefenen. IMG_0668