Wees in en buiten de Staten een beetje meer lief voor elkaar.

Het klimaat gaat ons als D66’ers zeer aan het hart. Dat geldt ook voor het politieke klimaat. Want ook daar gaat het niet goed mee. Zeker niet in Overijssel. Het politieke klimaat in de Staten blijft gelukkig beheerst door de voorzitter en ook al zijn toon en woordkeuzes wellicht hard, er is altijd een voorzitter die de orde bewaakt.

Buiten in de publieke arena is er geen marktmeester en worden sociale media benut als manieren om standpunten uit te dragen en/of helemaal los te kunnen gaan. Die vrijheid is van groot belang. Alleen ook dan kan het collega’s diep raken in hun menszijn en dat schaadt het politieke klimaat binnen de Staten van Overijssel en de beeldvorming erbuiten. En die beeldvorming wordt helemaal te grabbel gegooid als volksvertegenwoordigers zich racistisch uitlaten. En als zij scheldwoorden gebruiken gericht op de persoon. Dat kan nooit. Niet in de openbaarheid, maar ook niet in besloten appgroepjes onderling.

Zorgvuldig omgaan met collega’s

Recent vertelde een collega vanuit onze Staten dat ze zich zorgen maakt over het zorgvuldig omgaan met elkaar als collega’s. Want, kan ze zich nog gewoon uiten over een onderwerp? Kan ze nog vrijuit haar mening geven? Kan ze er nog vanuit gaan dat ze na een debat niet als mens op sociale media te grabbel wordt gegooid? Kan ze dat nog vrij zonder dat er karaktermoord op haar wordt gepleegd? In onze fractie weten we dat niet zeker. En dat schaadt de kwaliteit van het debat, de mogelijke besluiten en de democratie als geheel.

Woorden hebben gevolgen

Statenleden die andere Statenleden wegzetten. Niet op de inhoud, maar als mens. Het is gemakkelijk om op sociale media zoals Twitter negatieve kwalificaties over je politieke tegenstander te plaatsen. Maar woorden hebben gevolgen. Het gaat ons niet alleen om gevoelens die gekwetst worden – ook al is collegialiteit onderling zeer belangrijk – maar het gaat vooral óók om de ondermijning van de democratische principes die er vanuit gaat. In het openbaar elkaar met argumenten willen overtuigen, respect hebben voor overwegingen van anderen en de dialoog inzetten als middel om met zoveel mogelijk partijen verder te komen.

Aangesproken

We willen aan politici die zich aangesproken voelen vragen. Vinden jullie dat het lekker gaat? Dat je op sociale media op deze manier uiten het belang van jullie achterban dient? Is dit nou écht opkomen voor de ongehoorde groep Nederlanders waarvoor jullie zeggen te vechten? En wat heeft het dan opgeleverd? En wat draagt het bij aan Overijssels noaberschap? Toch helemaal niks constructiefs? Alleen veel rumoer, veel ruis en veel onnodige energie. En collega’s die zich gekwetst voelen.

Doe een beetje meer lief

We zijn geen moraalridders. Wij hebben niet het primaat van weten wat goed of fout is. Wel willen we graag bijdragen aan een goed debat, in volle vrijheid zonder risico’s van persoonlijke aanvallen. Wat onze fractie betreft praten we daar in de Staten nog eens diepgaand over door. Het minste wat we nu vragen is: doe een beetje meer lief naar elkaar dan bereiken we uiteindelijk meer voor de kiezers én voor Overijssel. Daarvoor zitten we in de Staten van Overijssel.