Beetje dom: glyfosaat mag in Overijssel nog steeds

Ruim 2 jaar bezig met het komen tot een verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Elke keer blijf ik er in de Staten op hameren met deze troep te stoppen vanuit gezondheidsmotieven. Diverse studies wijzen er op dat bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson sterk toeneemt bij en rondom het gebruik van bijvoorbeeld glyfosaat. De gezondheidsraad heeft recent een rapport uitgebracht en wijst op de noodzaak het “voorzorgsbeginsel” toe te passen. Met andere woorden: overheid bescherm uw inwoners want er is een (te) groot risico. Daarom recent weer vragen aan GS gesteld. Vandaag kwamen de antwoorden. De coalitie van CDA,VVD,PvdA, CU en SGP doen nog steeds niks en wachten op berichten van de landelijke overheid.

Maar niet getreurd. Het Kabinet komt binnenkort met een standpunt. Ik hoop oprecht dat daar de wil bestaat om een einde te maken aan dit gifgebruik. Mijn landelijke lijnen zal ik blijven inzetten dat voor elkaar te krijgen!

Beantwoording vragen D66 nav rapport vervolgadvies gewasbescherming en omwonenden