Verkiezingen Eerste Kamer kunnen prima digitaal!

De Eerste Kamer is woensdag gekozen. Een ritueel met bijzondere kenmerken. Hokjes in de Statenzaal, uit- en afgifte van stemformulieren door de Commissaris van de Koning, rood potlood en verzegeling met echt stempel. Elke provincie heeft klokslag om 15 uur door het gehele land haar keuze moeten maken. Naast het benoemen van commissies was dit vandaag het belangrijkste wat er in de vergadering van Provinciale Staten van Overijssel zich afspeelde. De verkiezingen voor de Eerste Kamer doen er toe. Op het einde van het ritueel was er bij mij wel enig ongemak. Diverse uren bijeenkomen terwijl we gewoon digitaal hadden kunnen stemmen. Ieder vanuit eigen werk- of woonplaats. Graag voortvarend doorpakken Plasterk en regel het voor een volgende keer. Binnen 4 jaar is toch niet een al te hoge ambitie voor u neem ik aan.

In de wandelgangen nog wel enige andere zaken gedaan. Met 50+ en de VVD afgestemd hoe om te gaan met vragen over een relevant lokaal issue m.b.t. recreatiewoningen en onze opstelling als Staten daarmee. We hebben bekeken hoe we dat op de politieke agenda kunnen gaan zetten. Mooi om te ontdekken dat enige pragmatiek ook bij andere partijen bestaat en we niet gelijk kijken naar waar onze verschillen zijn maar hoe we respectvol met vragen van burgers om kunnen gaan. Of dit naar tevredenheid van de betreffende burger is betwijfel ik overigens nog wel. Krijgt denk ik nog zeker een vervolg. Mooi om de eigen kracht van burgers daarin ook te ervaren. Ik hoop dat ze in gaan spreken als er in commissie over gesproken gaat worden.