Het begon met kousen aantrekken

Ruim negen jaar geleden begon mijn moeder hulp van thuiszorgteam Zuidwest Friesland nodig te krijgen. Haar negen kinderen vervulden intensieve mantelzorg. Een lange reis door zorgland begon. Moeder kreeg op het einde “warme zorg” en als kinderen stonden we haar bij. Thuis in haar vertrouwde omgeving is aan een werkzaam leven een einde gekomen. Wat hebben we toch een geweldige zorgzame, kundige beroepsbeoefenaren mogen treffen. Toen organisatorisch het team ging veranderen was het voor haar een moeilijke tijd. Ze was zo gehecht aan vertrouwde gezichten en handelende handen. Na verloop van tijd ontstonden ook met de nieuwe teamleden diepe verbindingen. Een koekje, snoepje of dropje lag altijd voor de zusters klaar en met kerst natuurlijk ook ieder van het team een attentie. Lief en leed werden gedeeld. Zorgverzekeraar De Friesland, de gemeente en de overheid via de AWBZ/ WLZ, hebben veel zorgkosten betaald in al die jaren. Moeder investeerde mee in een verbouwing thuis zodat ze beneden kon blijven en in hulpmiddelen die nodig waren. In de laatste fase van haar leven werd het nog spannend. Terminale zorg was niet de indicatie en gedoe ontstond wat nu wel of niet voor vergoeding in aanmerking kwam. Als kinderen wilden we zeker zijn dat alles mogelijk was en we wilden natuurlijk bijbetalen als de zorgverzekeraar niet akkoord zou gaan. Een telefoontje met het zorgkantoor van De Friesland was genoeg. “U moet zich nu geen zorgen maken over wel of geen nachtzorg. U moet uw aandacht richten op uw moeder. Wij regelen het”. En zo gebeurde het ook. Wat nodig was werd gedaan, zonder gedoe over wel of niet passend binnen de geplande uren. Het Zorgkantoor stelde de verzekerde centraal en niet een passend formulier. Zo normaal maar daardoor bijzonder. Dank aan alle instanties die zich dienstbaar hebben opgesteld.
Moeder is rustig thuis ingeslapen. Met prima 1e lijnszorg van huisarts en praktijkverpleegkundige, de dominee, buren, familie, de zusters van de thuiszorg en ons allen als kinderen. In de haar zo vertrouwde omgeving omringt door al haar kinderen is ze gestorven. Onze bijzondere dank gaat uit naar al die beroepsgenoten die het samen met ons mogelijk hebben gemaakt moeder ook in de laatste fase van haar leven thuis te kunnen laten. Het thuiszorgteam Zuidwest Friesland is een top team!