Gezocht: Overijsselse D66 leden met passie voor natuur en landbouw

Graag kom ik in contact met ter zake kundige leden die maximaal drie keer per jaar bijeenkomen in de Overijsselse klankbordgroep Natuur en Landbouw.

Als Statenlid mag ik me voornamelijk bezig houden met provinciale issues m.b.t. natuur en landbouw. En die zijn er genoeg! Inmiddels heb ik me voldoende ingewerkt en een aardig beeld van de sector kunnen vormen door o.a. werkbezoeken en infosessies mee te maken. Dat blijf ik natuurlijk graag doen. Maar via die weg spreek ik beperkt leden van onze partij. Dat wil ik graag veranderen. Ik stel me voor dat we maximaal 3 keer per jaar bijeenkomen aan de hand van een agenda en dat we tussendoor adhoc via mail / tel contacten onderhouden. Tijdens de bijeenkomsten staat uitwisseling centraal gebaseerd op het verkiezingsprogramma, het coalitieakkoord en de actuele politieke issues. De bijeenkomsten worden in principe op een doordeweekse avond gehouden centraal in onze mooie provincie en worden ambtelijk ondersteund.

Het mooiste is natuurlijk een goede spreiding van de leden van de klankbordgroep zowel in woonplek als in deskundigheden. Na je aanmelding zal ik binnen de fractie afstemmen wie uitgenodigd worden voor deelname aan de klankbordgroep. Vooralsnog ga ik uit van maximaal 10 leden. De reiskosten van de bijeenkomsten kunnen vergoed worden op basis 2e klasse OV / auto 0.19 cent de kilometer. Als je mee wilt doen dan zie ik je aanmelding graag voor 1 november 2015 tegemoet. Dat kan via fractie@d66overijssel.nl Graag naast je naam en overige basisgegevens in een halve A4 motiveren waarom jij deel wilt nemen aan de klankbordgroep en waar je bijzondere betrokkenheid met natuur en landbouw uit blijkt.

Na 1 november informeer ik je over de eventuele voortgang. Alvast mijn dank voor je aanmelding. En bij eventuele vragen verneem ik die graag!

Wybren Bakker
Statenlid D66 Overijssel
Portefeuille: landelijk gebied (natuur en landbouw)
Wybren.bakker@d66overijssel.nl