Geen EU meer als excuustruus in UK

Wat een keuze hebben inwoners van Engeland gemaakt! Wat komt er nu aan antisentiment voor de EU als faciliterend orgaan in andere landen los? Waar gaat het heen?

Wat is het gemakkelijk scoren om een perspectief te schetsen dat je zonder de EU wel regie op je leven en je eigen dorp of gemeenschap hebt. Dat je wel keuzes hebt hoe je het leven leeft. En binnen de EU alles daar besloten is. De EU als abstract iets dat alleen maar lastig is want het goede vinden we snel gewoon.

Was het vroeger: “het komt door Brussel” moeten landelijke UK politici straks uitleggen dat het de keuze van de inwoners zelf is en dat keuzes door het landelijke parlement zijn gemaakt die effect hebben op de leefwereld en beleving van lokale inwoners. De excuustruus EU is voorbij. Zou dat versterkend werken op het vertrouwen dat de inwoners hebben in politici.

Ieder mens wil enige mate van “grip” op het leven en ten minste het gevoel hebben zelf aan het roer te staan. Echter op majeure vraagstukken: vrede, veiligheid, economische groei en gedeelde waarden, heb je als individu beperkt invloed op en toch heeft het effect op je leven. Een vooronderstelling dat je dit zonder EU gemakkelijker mogelijk maakt EN jezelf er weer invloed op hebt is een utopie.

Meer dan ooit moeten alle politici uitleggen wat de meerwaarde van de EU is en welke rol de landelijke politiek daarbinnen heeft gespeeld. En natuurlijk moeten we dagelijks concreet kenbaar maken wat de voordelen zijn van gezamenlijk beleid maken in de EU.

Dat blijft nodig elke dag opnieuw. Zeker nu!