Innovatielabs voor Agro&food sector met focus op verduurzaming landbouw

Afgelopen statenvergadering stond het investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma agro & food Overijssel op de agenda. Met dit investeringsvoorstel wordt €12 miljoen euro geïnvesteerd in de agro & food sector.

Wybren Bakker (Statenlid D66): Elke dag eten we en elke dag zorgen boeren ervoor dat we kunnen eten. Dat willen we ook in de toekomst blijven doen, daarom moeten we samen de aarde koesteren.

De agrofoodsector heeft het economisch zwaar én moet de transitie maken naar een duurzame landbouw. Toch is het een krachtige sector die wereldwijd voorop loopt. Er zit veel kracht en kennis bij de vele ondernemende boeren die elke dag voedsel produceren én zorgdragen voor de aarde.

Juist vanwege het belang voor onze voedselproductie verdient deze sector provinciale steun. D66-Overijssel steunde dan ook het voorstel, echter ging het voorstel niet ver genoeg.

Wybren Bakker: “vandaag willen we eten én in de toekomst ook. Daarom moet het geld van de provincie ingezet worden om de landbouw van de toekomst mogelijk te maken. Wij zien een landbouwsector waarin innovatie, circulariteit en duurzaam gebruik centraal staat.”

Vandaar dat D66-Overijssel een amendement heeft ingediend dat zorgt voor de landbouw van de toekomst. Landbouw waar gewerkt wordt met innovatielabs, landbouw waar creativiteit en innovatie beloond worden en landbouw waar de sector zelf kennis uitwisselt, niets werkt beter dan een boer die een andere boer verteld over innovatie. Dit alles zodat we ook in de toekomst voedsel kunnen blijven eten.