Voorzieningen in kernen en dorpen

Ik hoorde vandaag (weer) tijdens een debat in de Staten van Overijssel met vele belangenorganisaties van ouderen dat die zich zorgen maken over afnemende voorzieningen in kernen en dorpen. Zorgspectrum Het Zand(ZHZ) zit in dorpen met voorzieningen.

Mijn gedachten: het zou mooi zijn als ondernemers / banken en nutsbedrijven samen met zorgaanbieders als ZHZ zorgdragen dat burgers in alle centra van ZHZ geld kunnen pinnen, post en pakjes kunnen afhalen, in wekelijkse spreekuren administratieve zaken af kunnen handelen en zoveel meer als nuttig en nodig. De locaties van ZHZ zijn er voor de mensen die er wonen EN voor de burgers er om heen. De belangrijkste vraag en uitdaging is voor alle partijen om over het “eigen” domein te kijken en ruimte te maken voor unieke nieuwe verbindingen met partners in de kernen en dorpen. Er zijn ervaringen elders in het land die laten zien dat het kan. Waar gewenst richten we “zorgcoöperaties” op die van en voor de inwoners zijn. Waar zeggenschap in is geregeld en mensen als “eigenaar” meedelen in de kosten en de baten. Dat is maatschappelijk ondernemen!