Versterkte Parels van Overijssel!

In de Statenvergadering van mei 2017 stonden de nationale parken Weerribben-Wieden en de Sallandse heuvelrug centraal. Met lokale partners is ervoor gezorgd dat de benutting en de herkenbaarheid van de parken vergroot gaat worden. Dit voorstel is tot stand gekomen door inzet van D66 tijdens de coalitieonderhandelingen.

Voor D66 is het van belang dat de nationale parken behouden blijven én dat hun positie versterkt wordt. Tijdens de coalitieonderhandelingen hebben wij als D66 ons hard gemaakt voor de nationale parken in Overijssel. Als doelstellingen hebben wij toen gesteld dat onze nationale parken behouden moeten blijven én hun positie versterkt moet worden. Met een extra investering van 743.000 maken we dit voor de twee nationale parken nu mogelijk. .

Met dit initiatief wordt er een nieuwe impuls gegeven aan de nationale parken. Het proces is tot stand gekomen met en door lokale partners en op deze manier wordt de herkenbaarheid en benutting van de nationale parken vergroot. De nationale parken zijn een groot goed in Overijssel en verdienen onze constante aandacht en steun. Dat is nu dankzij D66 gerealiseerd.

Sallandse heuvelrugEen ander belangrijk onderdeel van het beheer zijn ook de schaapskuddes. Ook het behouden van schaapskuddes voor natuurlijk landschapsbeheer verdienen onze aandacht en steun. Daarom maakt D66 zich ook hard voor de schaapskuddes in Overijssel. Juli 2017 gaan we als het aan D66 ligt daar in de Staten harde afspraken over maken.

Weerribben WiedenWeerribben Wieden