Stikstof debat PS Overijssel

Woensdag 16 oktober is een bijna 5 uur durend debat gevoerd in de Staten van Overijssel, met 150 boeren op de tribune en veel trekkers buiten. Het ging natuurlijk over stikstof, de toekomst van de landbouw, de bestuurlijke koerswijzigingen en de emoties die hierbij vrij zijn gekomen. Het resultaat? De onduidelijkheid over wat er in een half uur overleg tussen de gedeputeerde en de afvaardiging van de boeren is gebeurd blijft bestaan. Of het college zich zal voegen in nieuwe, landelijk te maken afspraken tussen kabinet en alle provincies? De gedeputeerde zegt geen volmondig ja; hij sprak wel de intentie uit maar ook de optie om zelf Overijsselse regels uit te vaardigen blijft bestaan. Inmiddels is op 17 oktober door de minister duidelijk gemaakt dat er tot 1 december nieuwe afspraken tussen Rijk en Provincies zullen komen.

De sector zit op slot. Er is geen perspectief. Er blijkt steun voor PVV en Forum vanuit de boeren terwijl die uit de EU willen en voor eigen gewin nu de boeren steunen. Er is een toekomstperspectief, ook in dit kabinet van CDA, VVD, CU en D66 namelijk kringlooplandbouw: dat kan op bedrijfsniveau, regionaal, landelijk en boven regionaal inhoud krijgen. Hoogste tijd voor stappen vanuit het kabinet en vaart vanuit het college van GS van Overijssel. Er is geen tijd te verliezen: “het land” staat stil.
Boeren kunnen mee de oplossing zijn! En wij als consumenten moeten meer betalen voor alle producten van de boerderij! Daar kan elke consument nu mee beginnen. Kies wat u eet bewust!

Wil je het debat terugkijken? Klik dan hier!