Riettelers in de kou! Geld in kas provincie belangrijker dan gezinsinkomen.

Riettelers krijgen in een deel van de weerribben-wieden vanaf 1-1-20 de helft minder subsidie want dat is in het landelijke SNL (vergoedingen) systeem zo bepaald. Een systeem gebaseerd op onderzoek in Noord-Holland. De provincie verschuilt zich achter het systeem terwijl ze de macht heeft dat systeem te wijzigen of andere maatregelen te nemen.
CDA, VVD, PvdA, SGP en CU laten, ondanks fraaie woorden, de betreffende riettelers als een baksteen vallen. En ondanks drammen en drukken is er niks geregeld. Een koude kille sanering van deze unieke sector dreigt. Als er geen oplossing komt, ondernemers gaan stoppen, is weerribben- wieden straks bos.

Woensdag 11 december lag een motie in de Staten van Overijssel voor van de ChristenUnie om te regelen dat riettelers in Weerribben-Wieden in de loop van 2020 duidelijk krijgen wat hun aanvullende vergoeding zal zijn. Er waren conceptmoties voorafgegaan en daar zat tot woensdag ook een bij waarin geregeld werd dat er een aanvullende vergoeding ingezet werd vanaf 1 januari 2020. Hoewel ik me helemaal niet kan vinden in een halvering van een noodzakelijke toeslag was die aanvullende vergoeding tenminste iets, hangende een evaluatie die voor de zomer van 2020 resultaten moet laten blijken. Maar CU kreeg van het college niet de ruimte die betere motie in te dienen.

Met stomme verbazing heb ik gezien dat de CU in deze coalitie niet de ruimte kreeg om per 1 januari iets te regelen. Ik heb een SGP gedeputeerde gezien die worstelde en het er ook niet mee eens is. Een VVD fractie die verbazing uit maar niets doet. Een PvdA die stil zit en mensen in de kou laat staan en een CDA fractie die ook niets doet ondanks fraaie woorden over boeren en familiebedrijven! Doordat de Staten overvallen werden door een nieuwe motie van de CU (en dachten dat er nog een betere versie was) is er nu iets heel erg misgegaan.

D66 en ik als persoon heb me al vele jaren ingezet voor deze bijzondere sector. Voor natuur en cultuur van groot belang. Na eerdere financiële gedoetjes o.a. over BTW was er nu zekerheid. Doordat GS niet heeft opgelet is er nu een groot leed mensen aangedaan.
Ik heb terplekke en indringend GS verzocht nog voor 1 januari een passende overbrugging te regelen. Alleen daar lijkt niemand toe bereid. Blijkbaar is geld in de kas van de provincie belangrijker dan de families die per 1-1-2020 hun inkomen met de helft zien gekort!
Diep triest!