Kies duurzame energie: geen kernenergie

Eindelijk is er inzicht in het door veel partijen gezamenlijk gemaakte klimaatwet. En kwamen partijen een klimaatakkoord overeen. Een gedenkwaardige week waarbij eindelijk koers is gezet. Ruim 600 voorstellen worden nu doorgerekend. Maatschappelijke organisaties hebben meegedacht en keuzes bepaald. Van mobiliteit tot landbouw, van gebouwen naar energie van de toekomst. Alles is aan bod gekomen (behalve vliegen want die sector kan het nog steeds ontlopen…)

Ik ben er blij mee. Een coalitie die samen met oppositie een klimaatwet in de Tweede Kamer lanceert en een kabinet dat ruimte geeft en samen met maatschappelijke organisaties een akkoord sluit dat richting geeft aan de oplossingen voor nu en de toekomst. Dat is mijn D66.

We konden al aan de slag maar nu neemt overheid leiding en dwingen we elkaar tot passende maatregelen om onze aarde te redden. Niemand ontkomt aan deze opgaven. Je wilt toch warm wonen, autorijden, van de natuur genieten, je kinderen een toekomst geven? Dan moet je nu handelen. Begin met een plan voor isolatie van je woning. Daar is vaak nog veel te winnen. Ondertussen werken partijen aanvullende maatregelen uit waarbij iedereen mee kan doen zonder dat er te grote lasten ontstaan. Dat zijn we aan elkaar verplicht: pas dan kan iedereen meedoen.

Een van de terugkerende oplossingen van PVV en VVD is het overgaan naar kernenergie. Dan is alles opgelost. Ik geloof niet in dat sprookje.
Feitelijk is het ook nog eens heel erg duur! Kernenergie kost nu anno 2018 ongeveer 0,13 cent voor belasting. Terwijl wind- en zonne energie voor belasting 0,04 cent kost. En die prijs gaat nog steeds naar beneden.

Dus stem VVD en PVV als je een steeds hogere energierekening wilt zonder werkelijke oplossingen en stem D66 als je nu een oplossing wilt dit de aarde helpt, je kinderen een toekomst geeft en jou helpt bij de noodzakelijke verduurzaming van de samenleving.

windenergie