Bodemwaarde: Twente kansrijk voor mesttextiel!

mesttextiel

De aftrap van Mineral Valley Twente was op 22 februari 2018 een groot succes. Ruim 300 aanwezigen die zich allen inspannen om de bodem als uitgangspunt te nemen voor verbetering van productie, wateropslag, klimaatdoelen en nieuwe energie.

Eerder had ik Gedeputeerde Staten Overijssel verzocht in haar beleidsuitvoering de bodem meer aandacht te geven. En dat is opgepakt met steun van de provincie. In Twente heeft men gezamenlijk als boeren de handen ineen geslagen en sluiten ze lokale samenwerking en werken ze aan innovaties.

Indrukwekkende mogelijkheden werden geschetst. Bijvoorbeeld het benutten van cellulose uit mest wat als grondstof kan dienen voor bijvoorbeeld kleding. Als we op die wijze gezamenlijk het mestprobleem kunnen oplossen en ook nog zorgen voor nieuwe energie dan gaat Twente een nieuwe tijd in: nieuwe maakindustrie van “mest”textiel en veel nieuwe energieopwekking. Dit initiatief verdient het om als regiodeal in aanmerking te komen voor landelijke fondsen zodat maximale versnelling gerealiseerd kan worden.

Aan de boeren in Twente is het om gezamenlijk dit tot een uniek succes te maken. En dat verdient volle steun. De schatten uit de bodem koesteren en door kringlopen te sluiten die waarde behouden blijft daarbij noodzakelijk.
Zie: http://mineralvalley.nl/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/171109_brochure-MVT.pdf