559 pagina’s telt de concept begroting 2015 van GS Overijssel

Vandaag keek ik voor het eerst eens dieper naar de concept begroting 2015 die Gedeputeerde Staten hebben aangeboden aan de Statenleden van Overijssel. In totaal 559 pagina’s met tekst en veel cijfers inclusief bijlagen. Daarbinnen ook 5 pagina’s met verklaringen voor de gehanteerde afkortingen. We hebben het over een begroting die ruim 1.2 miljoen burgers in Overijssel direct aangaat. Het gaat over wegen, over natuur, over openbaar vervoer en waterbeheer en zoveel meer. Hoeveel burgers lezen nu daadwerkelijk zoveel pagina’s? Het moeilijkste lijkt mij om door deze brij aan informatie (GS heeft nu aan haar informatieplicht keurig voldaan) de kern van het beleid voor 2015 te halen en daar als politieke partij constructief een bijdrage aan te leveren.

De aanbiedingsbrief van 12 pagina’s helpt mij om zicht te krijgen wat de belangrijkste keuzes vanuit het perspectief van GS zijn. Dit is prettig leesbaar. Overigens vooral een beschrijving van (bijna en/of binnenkort) gerealiseerde zaken en keuzes die voor 2015 zijn gemaakt. Er is terecht ruimte gehouden voor een nieuw college dat na 18 maart 2015 gevormd zal worden. Maar 2015 is ook nog gewoon een jaar waarin zaken gedaan moeten worden. Dus stel ik voor eerst een lijstje van GS te ontvangen van wat er aan doelen nog niet is gelukt!. Misschien willen alle politieke partijen wel meedenken hoe Overijssel mooier, sterker en krachtiger te maken. Ook in het jaar 2015. Vooruit!