Zutphens college in crisis

Tja het kan geschieden. Na drie keer nieuwe coalitieonderhandelingen werd begin juni 2014 een college met de SP vormgegeven op aangeven van mevrouw Huijbregts (VVD). Omdat de SP resoluut D66 als mogelijk coalitiepartner uitsloot werd geformeerd zonder D66. Het standpunt van de SP was voor de informateur een gegeven. Helaas voor D66 en Zutphen was het standpunt van de SP geen startpunt om in gesprek te gaan. Een gemiste kans. Zo stond D66 buiten en heeft ze sinds het aantreden van het college constructieve oppositie gevoerd. Maar nu breken nieuwe tijden aan! De wethouder van de SP en 1e locoburgemeester diende zondag j.l. zijn ontslag in.
In Zutphen is tot zondag nog nooit een college tussentijds gevallen. Dit is nieuw voor iedereen. Hoe nu verder? Enkele overwegingen. Een minderheidscollege kan natuurlijk voortgaan maar heeft wel de instemming / vertrouwen van de meerderheid van de gemeenteraad nodig om aan de slag te kunnen. Die meerderheid zal er niet zijn. Dus zullen heronderhandelingen nodig zijn om te komen tot een college dat in beginsel kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. Er zijn heftige dossiers genoeg die dat noodzakelijk maken. De burgers in de gemeente verdienen een slagvaardig college. Daar gaat even nu niets van komen. Tempo is nodig maar zorgvuldigheid ook. Is er überhaupt een partij die mee wil doen? Of gaat alles weer van voren af aan. Een partij die aanschuift zal de huid duur verkopen en eisen stellen aan de “oude”coalitie partijen. Ik wens de D66 Zutphen afdeling en bestuur bij alle afwegingen wijsheid toe!

Nog een vraag: gaat de afgetreden wethouder van de SP het wachtgeld wat hij kan ontvangen ook aannemen? Of ziet hij daar in wijsheid vanaf?