Welzijn thuis en in een instelling

Het gaat in de gezondheidszorg vaak over kostenstijgingen en helaas deze jaren ook over ontslagen. De transitie zorgt voor grote druk bij instellingen en het afstoten van veel kundig personeel. Eerder wilden zorgorganisaties graag huishoudelijke hulp regelen want daarmee had je entree tot de (toekomstige) zorgbehoefte. Zo kon een onrendabele “medische” lijn uiteindelijk wel iets opleveren: duurdere zorg wegzetten.
De kanteling is nu ingezet en 2015 is het jaar van verandering. Elke zorgorganisatie beraad zich op de kerntaken (net zoals gemeenten, provincies en het rijk). Gevolg is dat we huishoudelijke hulp minder zien als entree. Zorgorganisaties gaan zich naar ik verwacht de komende jaren richten op het uitventen van hun bijzondere expertise. Waar ligt hun toegevoegde waarde in het spectrum van de zorg. Onderscheidend zijn. Meer profiel opbouwen bij de inwoners in de stad of regio en zo zorgen dat ze voldoende omzet halen om al die professionals aan het werk te houden. Expertkennis inzetten waar anderen gebruik van kunnen maken in netwerken – samenwerkingsverbanden. Een prima ontwikkeling die past in deze tijd. En ondertussen zien we ook een andere beweging. De focus op levenskwaliteit ook in instellingen voor chronische zorg.

Een van de bijzondere veranderingen in de chronische zorg is dat de focus meer en meer op welzijn en levenskwaliteit komt te liggen. Een prachtige ontwikkeling. We gaan meer en meer het medische model verlaten en richten ons op welzijn van onze cliënten.
Natuurlijk blijft hoogwaardige professionele zorg en behandeling geboden maar gelukkig meer en meer net als thuis. Mijn moeder heeft het in een artikel in het periodiek van ziekenhuis/thuiszorg organisatie in Sneek op een mooie manier woorden gegeven. “Thuis” zijn (ook al is het wellicht in een verpleeghuis), daar gaat het om!
2015-01-30 16.06.14 kopie