Roze Stembusakkoord maart 2019 Overijssel van waarde!

In opmaat naar de verkiezingen maart 2019 heb ik het initiatief genomen om te komen tot een breed gedragen roze stembusakkoord.
47e97e37-96a5-4363-81f4-c3d4d243d25a
Zo konden we alle inwoners van Overijssel laten weten waar politieke partijen staan m.b.t. LHBTi beleidsmaatregelen en de rol van de provincie daarbij. Zie het persbericht met daarin alle politieke partijen die het mee hebben onderschreven zijnde D66, PvdA, VVD, CDA, GL, 50+, PvdD, en de SP. RTV Oost heeft er via de Roze Golf uitvoerig aandacht aan gegeven. Persbericht regenboogakkoord provincie Overijssel

Inmiddels is een eerste stap gezet tot formeren in Overijssel. CDA, VVD, SGP, CU en PvdA proberen een nieuw college te vormen. De CU en SGP hebben actief het roze stembusakkoord afgewezen. Het CDA deed mee omdat het anders toch door de media als negatief zou worden uitgelegd. Maar de handtekening staat!
Gelukkig hebben VVD en PvdA zich met D66 zeker hard gemaakt voor actief LHBTi beleid in ons Overijssel. Ik ga er vanuit dat zij ook het CDA voldoende bij de les houden en vooral extra inzet laten zien. Het is afwachten of die + op het beleid er ook daadwerkelijk komt. De beleidskoers in het stembusakkoord kreeg dus steun van CDA, VVD en PvdA. Ik zal hen blijven aanspreken op hun werkelijke handelen in de nu beoogde nieuwe coalitie.
Een link naar het roze stembusakkoord: Stembusakkoord Overijssel_2019_A2