Resultaten regenboogsymposium Overijssel 11 okt 2017

Regenboogconferentie over belangen LHBTI

Iedereen doet mee in Overijssel!

Op woensdag 11 oktober jl. was het Coming Out Dag, de dag waarop aandacht is gegeven voor de belangen van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en personen met een intersekse conditie. Maar hoe zorg je
in het dagelijks leven dat LHBTI-ers ook echt worden geaccepteerd? Daarover hield de provincie Overijssel op vrijdag 6 oktober jl. de Regenboogconferentie in het Landstede Sportcentrum in Zwolle. Gemeenten, clubs, instellingen en bedrijven deden mee. Duidelijke conclusie: met alleen een regenboogvlag hijsen ben je er niet!

In Overijssel doet iedereen mee. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het nog niet, zei Commissaris van de Koning Ank Bijleveld bij de opening van de Regenboogconferentie. De tolerantie neemt eerder af dan toe, homo’s durven op straat lang niet overal hand in hand te lopen, uit de kast komen is nog lang niet in elk huishouden makkelijk. Daarom is bewustwording zo belangrijk. ,,Luisteren en van elkaar leren”, zoals de Commissaris het noemde. En daarvoor was voldoende gelegenheid op de Regenboogconferentie. De deelnemers konden meedoen aan workshops met thema’s als LHBTI op de werkvloer, op school, bij sportverenigingen. Maar er was ook voorlichting over hoe een gemeente goed beleid kan maken, over veiligheid en over diversiteit in de zorg.

Voorzitter Rob Philip van het COC Deventer benadrukte dat Overijssel zelfs volgens de meest conservatieve schatting van 6 procent van de bevolking al 123.000 LHBTI’ers telt. Maar onder jongeren sluit 44 procent niet uit zulke gevoelens te hebben, en 28 procent van de volwassenen. Er is dus nog veel werk te verzetten voor heel veel mensen. Bijvoorbeeld voor ouderen in tehuizen die om hun geaardheid worden buitengesloten, voor jongeren die op school worden gepest, asielzoekers die geen leven hebben omdat ze anders zijn. Maar ondertussen kampt het COC, dat drie afdelingen heeft in de provincie, met een enorm tekort aan vrijwilligers voor alleen al de wettelijk verplichte voorlichting op scholen.

Bij veel gemeenten wordt woensdag weer de regenboogvlag gehesen. Ook in Enschede, officieel Regenboogstad. Maar daarmee ben je er niet, benadrukte wethouder Patrick Welman. ,,De gemeente faciliteert, maar de partners doen het meeste werk. We werken samen aan een stad waar iedereen meedoet en veilig kan leven. Samen met het COC maar ook met onder andere Saxion, politie, GGD, Alifa en café Stonewall. Ook in financieel zware tijden is de ondersteuning hiervan eigenlijk bij ons nooit een discussie’’.

In de workshops confronteerden Roze in Blauw, Artikel 1, COC, Roze 50+, Diversiteit in Bedrijf, Movisie en NOC*NSF de deelnemers met alledaagse problemen. Vooral het wegnemen van onwetendheid en vooroordelen is nog een hele klus, waarmee je zeker niet op één Coming Out dag klaar bent. Maar, zoals de Commissaris benadrukte: de bewustwording is volop aan de gang, ook bij de provincie.

Daphne Wittenberg, COC voorlichter uit Dalfsen:

,,Volgens onderzoeken accepteert 92 procent van de jeugd homoseksualiteit. Maar als ik voorlichting geef, merk ik dat veel scholieren meepraten met wat sociaal wenselijk is, maar dat het pesten toch gewoon door gaat. Daarom moeten we op scholen laten zien dat we er zijn, dat je bij ons terecht kunt. Helaas heeft het COC een groot tekort aan vrijwilligers om al die scholen te bezoeken. Daar zou de provincie wel in kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld met een wervingscampagne. In Zwolle hebben we nu met verschillende organisaties het project Think opgezet. Doordat daar ook GGD en Sense inzitten, komen we ook makkelijker binnen bij streng christelijke scholen. Dat zou eigenlijk in de hele provincie moeten’’.

Jerry Kroezen, artiest uit Enschede en acteur in voorstelling Anders is Hetzelfde voor scholieren:

,,Ik wil mensen aan het denken zetten. Daar helpt Anders is Hetzelfde heel goed bij. Want Nederland is open en tolerant maar ik hoor toch nog veel schrijnende verhalen over discriminatie. En dat mensen niet uit de kast durven komen uit angst hun familie kwijt te raken. Tolerantie is niet vanzelfsprekend en ook iets wat je moet bewaken, de wereld verandert razendsnel. Enschede is Regenboogstad en ik vind dat het bij ons heel goed gaat. Ik kan rustig door de stad fietsen, helemaal verkleed als Rainbow Janny. Dat kan echt niet overal. Er is nog veel te doen’’.

Laura van Beckhoven, transvrouw en actief in Gender Talent, reïntegratiebedrijf voor transgender personen:

,,Ik heb zelf ervaren hoe het kan gaan op de werkvloer als je transgender bent. Ik was leidinggevende maar ben gewoon weggepest. Kreeg werk totaal beneden mijn niveau, collega’s wilden niet meer met me werken, behandelden me als freak. Ik at tussen de middag in mijn auto, zo onveilig voelde ik mij. Ik ben niet de enige: 42 % van de transgenders wordt gepest en buitengesloten. Daarom ben ik me als vrijwilliger gaan inzetten voor Gender Talent, een reïntegratiebedrijf voor transgender personen. Het UWV stuurt transpersonen naar werk wat ver onder hun niveau ligt. Van werk word je gelukkig, zeggen ze dan. Maar waarom zou dat voor een transpersoon ineens werk van een lager niveau met minder salaris moeten zijn? Daar strijd ik tegen’’.

Patricia Achenbach, docent beeldende vorming en coördinator GSA (gay straight alliance) op scholengemeenschap De Waerdenborch in Holten:

,,School moet veilig zijn voor iedereen. Daarom moeten we dit onderwerp levend houden en bespreekbaar. Twee jaar geleden ben ik echt geschrokken toen we op school vroegen wat brugklassers en tweedeklassers zouden doen als ze van een andere leerling zouden denken dat íe homo was. Zestig procent zou zo’n leerling negeren en buitensluiten. Er is echt nog veel werk te doen. Voorlichting geven over LHBTI is wettelijk verplicht maar door een tekort aan vrijwilligers kan dat gewoon niet. Dat zouden provincie en gemeenten kunnen faciliteren en ondersteunen want er is nog veel onwetendheid’’.

Zafer Aydogdu, ambtenaar gemeente Deventer en PvdA-statenlid:

,,Ik draag dit thema al heel lang een warm hart toe. Mensen associëren het vaak met seksualiteit maar wat mij betreft gaat het om iets fundamenteels: de menselijke waardigheid, het recht om jezelf te zijn. Zelfbeschikking is een democratisch beginsel. Acceptatie van LHBTI-personen bereik je niet door een vlag te hijsen, en politiek of beleid kunnen onderhuidse vooroordelen niet wegnemen. Maar we hebben wel een voorbeeldfunctie en moeten de discussie blijven aanjagen’’.