Regenboog Symposium 6 oktober 2017 Overijssel

regenbooghart
Regenboogsymposium Overijssel

6 oktober 2017; 09.30 – 13.30 uur
; Landstede Sportcentrum; Hogeland 10, Zwolle

In de aanloop naar Coming Out Dag 2017 organiseert de provincie Overijssel een Regenboogsymposium voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Noteer vrijdag 6 oktober alvast in uw agenda!

In een inclusief Overijssel kan iedereen zichzelf zijn. Wij vinden het belangrijk om ons daarvoor in te zetten. Met het Regenboogsymposium vragen we aandacht voor de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI’s). Daarin valt nog veel te winnen.

Programma en aanmelden
Tijdens het symposium geven we veel ruimte aan het opdoen en delen van kennis. Zo hebt u de gelegenheid om inspirerende workshops te volgen en kunt u op de informatiemarkt in gesprek met relevante maatschappelijke partijen. In september maken we het definitieve programma bekend. Dan is het mogelijk om u aan te melden.

Wilt u zich presenteren op de informatiemarkt?
Dat kan! Maak uw interesse kenbaar door een e-mail te sturen naar Margreet Hogenkamp: socialekwaliteit@overijssel.nl.

Hebt u nog vragen? Stel ze gerust. U kunt contact opnemen met:
Anneloes Brunt, telefoon 038 499 78 27 of a.brunt@overijssel.nl
Margreet Hogenkamp, telefoon 038 499 7057 of m.hogenkamp@overijssel.nl