Red een vluchteling! Red de Zorg 12 sept onnodig.

Ik maak me zorgen over het kapen van het zorgimago door publieke figuren die over het algemeen vaak zijdelings en kortdurend iets met de zorg te maken hebben gehad. De lijst van publieke media figuren die steun aan de actie geven is groot maar zitten helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen daarop te wachten? Komt er zo een reëel beeld van de sector?

In de media staat nu de grote groep vluchtelingen op ieders netvlies gegrift. Ik ga me niet bezig houden met Red de Zorg maar wel met Red de vluchteling. Al is het maar door geld over te maken naar één van de vele organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen. Wat zou het een krachtig gebaar zijn als alle energie van de “redders van de zorg” zich met 200% op de vluchteling zouden storten. Dan kan de zorgprofessional door met haar werk en bouwen we met gebruikers en professionals verder aan een reëel imago van de sectoren binnen de zorg. Ik sluit mijn ogen niet voor slechte toestanden en foute keuzes in de zorg hier in Nederland. Dat zal er altijd blijven. Maar als je even over de grens kijkt en ervaringen opdoet valt het hier in ons landje alleszins mee. De zorg in Nederland is over het algemeen gewoon goed. We doen het niet zo gek met elkaar en voor elkaar. Ons land kent bijzonder veel mantelzorgers en vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor een ander. Gewoon omdat we om de ander geven en iets bij willen dragen. Dat past bij onze volksaard.

Laten we een beetje met beide benen op de grond blijven: het redden van de zorg is niet nodig. Laat regie bij de klant zelf en claim als professionals in de zorg het mandaat de juiste keuzes te maken in het belang van optimale cliëntenzorg. Zo komen we verder.
Red alsjeblieft tussendoor een vluchteling.