“Ik wil Invloed uitoefenen om het voor anderen beter te maken”.

Wybren Bakker (1958): “Van huis uit ben ik boerenzoon. Als kinderen werden we gestimuleerd om ook iets voor anderen te doen. Onze buren in Workum waren oudere mensen die zorg nodig hadden. Ik vond het leuk met de buurvrouw in de rolstoel te gaan wandelen. Later ging ik werken als verpleegkundige in de chronische ouderenzorg. In die tijd voerde ik regelmatig acties voor betere beroepsvoorwaarden. Mijn hart lag direct al bij het ‘meedoen’ en invloed uitoefenen om het voor anderen beter te maken.

Bestuurlijke functies

Ruim zeven jaar werkte ik als directeur van de Nederlandse Beroepsvereniging van Verpleegkundigen. Als vrijwilliger was ik jarenlang actief binnen het COC. Ik vervulde ruim 15 jaar bestuurlijke functies in zorgorganisaties in Amsterdam, Zutphen en Zwolle. Samen met mijn man Cees en dochter woon ik in Diepenveen. In mijn vrije tijd wielren ik graag in het mooie Overijssel. Ik werk nu als zzp’er, naast mijn fractievoorzitterschap in de Staten van Overijssel, als directiecoach en adviseur op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Daarnaast vervul ik diverse toezichthoudende functies en ben ik onder andere voorzitter van de cliëntenraad van het Deventer Ziekenhuis.

Impact

Tijdens mijn jaren als directeur van NU’91 voerde ik regelmatig gesprekken met Kamerleden. Ik ontdekte dat je – als je als groep actief bent – invloed kan uitoefenen. Je kunt politieke belangen behartigen, regelgeving mede-organiseren, wetgeving beïnvloeden en voor iemands belangen opkomen. Vanuit mijn toenmalige positie werkte dat vrij ‘mono-gericht’, ik hoefde alleen rekening te houden met de belangen van mijn eigen doelgroep.

In de politiek werkt dat uiteraard heel anders. Je hebt met meer partijen te maken en het duurt langer voordat je iets geregeld hebt. Maar uiteindelijk is de impact op de lange termijn groter. Die ervaringen heb ik ruim op provinciaal niveau opgedaan. Dat neem ik graag mee naar Den Haag.

Druk op het platteland

Ik ben opgegroeid op een boerderij, mijn man werkt in de internationale landbouwsector. De actuele thema’s rondom natuur en landbouw zijn verweven in ons leven.

Mijn inzet is om een nieuw evenwicht te bereiken tussen ecologie en economie en dat boeren met een nieuw verdienmodel de natuur verder kunnen ontwikkelen. Ik weet ook hoe weerbarstig de praktijk vaak is. Ondertussen wordt het platteland vaak gezien als plek waar alle oplossingen neer moeten dalen. Denk daarbij aan de opwekking van duurzame energie of waterbuffering en de noodzaak de biodiversiteit te vergroten. Tegelijkertijd willen we ook meer recreëren en bouwen en ondernemen in die buitenruimte.

Daarom D66

Omdat D66 dé partij is die met mensen het verschil wil, kan en zal maken. Omdat ik mij in mijn unieke zijn erkend weet. De democratie leidend is en de vijf richtingwijzers sturing geven aan het handelen van politieke D66’ers. En ten slotte omdat D66’ers hele leuke mensen zijn om een feestje mee te vieren (of om serieus mee te vergaderen)”.