Wybren Nevenfuncties

Actuele Bezoldigde nevenactiviteiten:

Bezoldigd:

   - Lid Raad van Toezicht Mediant (GGZ instelling Enschede eo)
   - Lid Raad van Commissarissen Sportbedrijf Deventer

Onbezoldigd:

   • Lid netwerk Strategisch Management van de universiteit Utrecht
   • Voorzitter Wethoudersadviescommissie D66 Zwolle gemeenteraad 2018
   • Lid Bestuur Water Natuurlijk, Waterschap Drents Overijsselse Delta
   • Lid landelijke D66 themagroep Zorg en Welzijn

In het verleden beklede nevenfuncties:

Bezoldigd:

   • Voorzitter Raad van Commissarissen woningstichting de Veste te Ommen (balans 280 mio)
   • Voorzitter Raad van Commissarissen woonstichting Pierre Louis te Terschelling (balans 18 mio)

Onbezoldigd:

  • Voorzitter Regiobestuur D66 Overijssel
  • Voorzitter scoutingcommissie D66 voor regionaal politiek en/of bestuurlijk talent
  • Voorzitter D66 afdeling Deventer e.o.
  • Lid Raad van Commissarissen Kasteelservice BV (kleine commerciële tak naast Sutfene)
  • Lid netwerk Stedendriehoek: Innovatie van Care en Cure naar populatiebekostiging
  • Lid werkgroep Zutphen naar Olympisch niveau
  • Lid van bestuur Zutphense uitdaging
  • Voorzitter Stichting Mentorschap Amsterdam
  • Vicevoorzitter stichting SIGRA Amsterdam
  • Interim-voorzitter Federatie COC Nederland
  • Columnist Zorg en Ondernemen (vakinhoudelijk maandblad)
  • Voorzitter Homo- en Lesbische emancipatiecommissie gemeente Utrecht
  • Voorzitter COC Midden-Nederland (Provincie Utrecht)
  • Nationaal afgevaardigde Permanente Commissie Verpleging Europa (PCN, Brussel)
  • Nationaal afgevaardigde International Counsel of Nurses (ICN, Genève)
  • Penningmeester Algemene Vergadering Verpleging en Verzorging (AVVV)
  • Onderhandelaar namens D66 voor vorming nieuw College van B&W te Deventer
  • Mede onderhandelaar vorming nieuw College van B&W te Zutphen