Welkom

Wybren BakkerJe kunt gebruik van me maken!

Als Coach en/of Adviseur voor jezelf in je leidinggevende / bestuurlijke positie en/of je organisatie.
* Zeer ruime ervaring in het versterken van de beroepsruimte van professionals;
* Het verstevigen van de invloed van de cliënten / huurders;
* Strategische herpositionering;
* Inrichting / optimalisatie van governance.
Na een eerste vrijblijvende ontmoeting stellen we vast of ik aan je vraag kan voldoen en verzorg ik desgewenst een offerte op maat.

Als Toezichthouder / commissaris werk ik voor diverse organisaties en ligt mijn de nadruk op innovatief “omdenken” en dienend leiderschap met resultaten merkbaar in gedrag en in interne processen.

Als Fractievoorzitter / Statenlid voor D66 in Overijssel zijn de richtingwijzers van D66 leidend voor mijn inzet met realisme voor de context waarin we ons bewegen. Met als portefeuille natuur en landbouw draag ik bij aan het D66 geluid in de provincie en verbind ik lokaal en landelijk. Ik beweeg me gemakkelijk in een politieke arena en stel mijn netwerk graag in dienst van anderen.

Maatschappelijk ben ik graag betrokken bij vraagstukken in de domeinen wonen, (langdurige) zorg, sport, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Dat kan in de rollen als toezichthouder, (tijdelijk) bestuurder, coach en/of adviseur.

M: 0648788744
E: info@wybrenbakker.nl
T: https://twitter.com/WybrenBakker
W: www.wybrenbakker.nl
L: https://www.linkedin.com/in/wybrenbakker
KvK nummer: 70758905. BTW nummer: NL098216041B01

Je kunt ook contact opnemen via het contactformulier »Wybren-op-de-markt-te-Workum-240x180

Wybren Privé

Geboren in Workum. Een Friese boerenzoon opgegroeid in Tjerkwerd een dorpje dichtbij Bolsward. Kom uit een gezin met 8 broers en zussen. Ik ben de derde in de rij van bovenaf gerekend …
Lees verder »

vulling

Wybren Werkzaam

Na de middelbare school heb ik in Leeuwarden mijn verpleegkundige opleiding gedaan. Zowel de opleiding tot A, B, Z als Wijkverpleging heb ik voltooid. Vervolgens ben ik gaan werken in Groningen in het toenmalige  …
Lees verder »

vulling

Wybren Politiek

18 maart 2015 waren de Statenverkiezingen en ben ik toegetreden tot de Staten van Overijssel. Ik zet me samen met de fractie in op basis van het verkiezingsprogramma van D66 Overijssel en het coalitieakkoord voor …
Lees verder »

vulling

Wybren Nevenfuncties

Bezoldigd: Statenlid D66 Overijssel en lid Raad van Toezicht Mediant GGZ instelling Enschede e.o. Onbezoldigd Lid netwerk Strategisch Management van de universiteit Utrecht …
Lees verder »