Welkom

Wybren BakkerIn de langdurige zorg ben ik gericht op het versterken van de beroepsruimte van professionals en tevens het vergroten van de invloed van de cliënt op de ontvangen diensten en zo gezamenlijk komen tot een efficiënte, doelgerichte kwalitatieve organisatie van de zorg.

Bestuurlijk ligt bij mij de nadruk op innovatief “omdenken” en dienend leiderschap met resultaten merkbaar in het gedrag en interne waardensysteem. Vertrouwen en moed zijn daarbinnen mijn uitgangspunten.

Politiek zijn de richtingwijzers van D66 leidend voor mijn inzet met realisme voor de context waarin we ons bewegen.

Maatschappelijk zet ik me graag als vrijwilliger of bezoldigd in voor vraagstukken in de domeinen wonen, zorg, sport, welzijn, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. Dat kan als toezichthouder, bestuurder, coach en adviseur.

M: 0648788744
E: info@wybrenbakker.nl
T: https://twitter.com/WybrenBakker
W: www.wybrenbakker.nl
L: https://www.linkedin.com/in/wybrenbakker
F: https://www.facebook.com/wybren1

Je kunt ook contact opnemen via het contactformulier »Wybren-op-de-markt-te-Workum-240x180

Wybren Privé

Geboren in Workum. Een Friese boerenzoon opgegroeid in Tjerkwerd een dorpje dichtbij Bolsward. Kom uit een gezin met 8 broers en zussen. Ik ben de derde in de rij van bovenaf gerekend …
Lees verder »

vulling

Wybren Werkzaam

Na de middelbare school heb ik in Leeuwarden mijn verpleegkundige opleiding gedaan. Zowel de opleiding tot A, B, Z als Wijkverpleging heb ik voltooid. Vervolgens ben ik gaan werken in Groningen in het toenmalige  …
Lees verder »

vulling

Wybren Politiek

18 maart 2015 waren de Statenverkiezingen en ben ik toegetreden tot de Staten van Overijssel. Ik zet me samen met de fractie in op basis van het verkiezingsprogramma van D66 Overijssel en het coalitieakkoord voor …
Lees verder »

vulling

Wybren Nevenfuncties

Bezoldigd: Statenlid D66 Overijssel en lid Raad van Toezicht Mediant GGZ instelling Enschede e.o. Onbezoldigd Lid netwerk Strategisch Management van de universiteit Utrecht …
Lees verder »